Leefloon

Heb je geen inkomen of een te laag inkomen?  Dan heb je misschien wel recht op een leefloon of een deel ervan.

 • Categorie 1: Samenwonende: je woont samen met iemand met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande: je woont alleen.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast: je woont samen met minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste. Als je naast het minderjarig kind ook samenwoont met een partner, dan geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

 

Voorwaarden

 • Je bent belg, of familie van een burger van de Europese Unie, of je bent een erkend vluchteling.
 • Je bent minstens 18 jaarAls minderjarige heb je recht als je getrouwd bent, een kind hebt of zwanger bent.
 • Je verblijft in WevelgemWoon je in een andere gemeente, ga dan naar het sociaal huis of OCMW van die gemeente
 • Je wil werken, tenzij het om een goede reden niet lukt (bijvoorbeeld gezondheid)
 • Je bekijkt eerst of je andere rechten op een inkomen hebt (bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, kinderbijslag, onderhoudsgeld ...).

Kom je omwille van één van deze voorwaarden niet in aanmerking, dan onderzoekt de sociale dienst met jou welk inkomen dan wel mogelijk is.

 

Wat moet je meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Overzicht van inkomsten van de laatste 3 maanden, van iedereen in je gezin
 • Overzicht van de spaargelden
 • Bewijs van inschrijving bij VDAB

 

Meer informatie

Als je een leefloon ontvangt, wordt een contract tussen jou en het OCMW opgemaakt waarin neergeschreven staat welke stappen jij en het OCMW zullen zetten om je situatie te verbeteren (GPMI). 

Bekijk laatste leefloonbedragen | (Equivalent) leefloon