Aanvraag tussenkomst in verblijfkosten woonzorgcentrum

Tussenkomst in de verblijfs- en medische kosten van personen die verblijven in een woon- en zorgcentrum (in eigen gemeente of andere gemeente) en van wie de eigen middelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

De onderstandsdomicilie moet in Wevelgem zijn.

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis- Sociale dienst

Wat moet je meebrengen?

  • Bewijs van inkomsten en uitgaven
  • Bewijs van eigendommen
  • Bewijs van spaargeld

Stap 1

Zich richten tot:
Anne Dewitte
Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem  - 056 43 55 00
Op afspraak