zwerfvuil en sluikstorten

SAMEN WERKEN AAN EEN PROPERE GEMEENTE

Zwerfvuilbestrijding en bestrijden van sluikstorten is belangrijk om te werken aan een propere gemeente.

Het gemeentebestuur probeert dat te doen op verschillende manieren:

  • Jaarlijks wordt een aannemer aangesteld die enkele dagen per week een zwerfvuilteam op pad stuurt om zwerfvuil op te ruimen. Sinds 2008 wordt hiervoor bewust gekozen om samen te werken met een bedrijf uit de sociale economie. Op die manier krijgen mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een zinvolle taak. Enerzijds worden op (twee)wekelijkse basis een heel aantal zwerfvuilgevoelige locaties opgeruimd, anderzijds worden ook systematisch alle grachten en wegbermen aangedaan om zwerfvuil op te ruimen waar nodig.
  • via het meldpunt (meldpunt@wevelgem.be, 056/433 433) worden ook meldingen in verband met zwerfvuil en sluikstorten opgevolgd. De gemeentelijke ploeg reiniging of de aannemer zwerfvuil zorgt zo snel mogelijk voor het opruimen hiervan, of de verantwoordelijke wordt aangesproken. Afval trekt immers afval aan, snel opruimen is dus de boodschap.
  • sinds enkele jaren wordt ook een veegprogramma uitgevoerd, waarbij bepaalde locaties op de gemeente machinaal geveegd worden. Dit gaat bijvoorbeeld over fietspaden, parkeerplaatsen en pleinen, rotondes, bruggen, greppels langs groenzones of andere openbare infrastructuur,…
  • Via de campagne 'letsdoitinjebuurt' kan elke inwoner, school of vereniging een bijdrage leveren aan het proper houden van zijn eigen buurt. De gemeente zorgt dan voor het nodige materiaal, voor een eenmalig of langdurig engagement. Meer info op www.letsdoitinjebuurt.be.

Het zwerfvuilprobleem kan in elk geval niet  opgelost worden door het gemeentebestuur alleen. Iedereen kan en moet ook zijn steentje hieraan bijdragen. Via het politiereglement is elke bewoner of gebruiker van een woning of stuk grond immers verplicht om de bermen, voetpaden en goten hiervoor proper te houden, door bvb. zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Als iedereen voor de eigen deur ‘veegt’, dan zal onze gemeente er al heel wat properder uitzien.

Voor wie bewust blijft vervuilen: ook de wijkagenten en de gemeenschapswacht zullen aan het achterlaten van zwerfvuil en hondenpoep meer aandacht besteden. Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De inspanningen van het gemeentebestuur en van vele inwoners mogen immers niet verloren gaan door het respectloos gedrag van enkelen.