Zwerfvuil en sluikstorten

Wevelgem wil een propere gemeente zijn. We bestrijden zwerfvuil en sluikstorten  op verschillende manieren: 

  • Elk jaar sturen we een zwerfvuilteam op pad op afval op te ruimen. Sinds 2008 wordt hiervoor bewust gekozen om samen te werken met een bedrijf uit de sociale economie. Zo krijgen mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een zinvolle taak. Enerzijds worden op (twee)wekelijkse basis een heel aantal zwerfvuilgevoelige locaties opgeruimd, anderzijds worden ook systematisch alle grachten en wegbermen aangedaan om zwerfvuil op te ruimen waar nodig.

  • Opvolging via het meldpunt:  via meldpunt@wevelgem.be of 056 43 34 33 worden ook meldingen in verband met zwerfvuil en sluikstorten opgevolgd. De gemeentelijke ploeg reiniging of de aannemer zwerfvuil zorgt zo snel mogelijk voor het opruimen hiervan, of de verantwoordelijke wordt aangesproken. Afval trekt immers afval aan, snel opruimen is dus de boodschap.

  • Sinds enkele jaren voeren we een systematisch veegprogramma uit, waarbij bepaalde locaties met onze veegmachine proper gemaakt worden. Dit gaat bijvoorbeeld over fietspaden, parkeerplaatsen en pleinen, rotondes, bruggen, greppels langs groenzones of andere openbare infrastructuur,…

  • Via de campagne Mooimakers kan elke inwoner, school of vereniging een bijdrage leveren aan het proper houden van zijn eigen buurt. De Vlaamse overheid en/of gemeente zorgen dan voor het nodige materiaal, voor een eenmalig of langdurig engagement. Meer info op www.mooimakers.be. Door een claim aan te maken, krijgt de gemeente je engagement door en kunnen we je contacteren.

Meld je aan als Mooimaker

Ieders verantwoordelijkheid

Het zwerfvuilprobleem kan in elk geval niet opgelost worden door het gemeentebestuur alleen. Iedereen kan en moet ook zijn steentje hieraan bijdragen. Via het politiereglement is elke bewoner of gebruiker van een woning of stuk grond immers verplicht om de bermen, voetpaden en goten hiervoor proper te houden, door bvb. zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Als iedereen voor de eigen deur ‘veegt’, dan zal onze gemeente er al heel wat properder uitzien.

Boetes voor zwerfvuil en sluikstorten

Voor wie bewust blijft vervuilen: ook de wijkagenten en de gemeenschapswacht zullen aan het achterlaten van zwerfvuil en hondenpoep meer aandacht besteden. Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De inspanningen van het gemeentebestuur en van vele inwoners mogen immers niet verloren gaan door het respectloos gedrag van enkelen.