Zorgverzekering

Zorgpremie

Via de zorgverzekering kan er een uitkering bekomen worden voor thuiszorg of voor residentiële zorg als men zwaar zorgbehoevend is.

De zorgverzekering keert hierbij een forfaitaire vergoeding per maand uit voor de niet-medische kosten van mantelzorg, thuiszorg of residentiële zorg. (opm.: mantelzorg is de hulp die familie of vrienden aan een zorgbehoevende bieden).

De zorgkassen regelen de dagelijkse werking rond de zorgverzekering. Naast de zorgkassen opgericht door de ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen richtte ook de Vlaamse Overheid een zorgkas op: de Vlaamse Zorgkas.

Het Sociaal Huis fungeert als lokaal agent van de Vlaamse Zorgkas.

Voorwaarden

Zwaar zorgbehoevenden die in de thuissituatie verzorgd worden en bewoners van een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis kunnen een aanvraag indienen.

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis - Dienst Thuiszorg

Kosten

  • De dienstverlening van het Sociaal Huis is gratis
  • Aansluiting bij een Zorgkas is verplicht: jaarlijkse bijdrage van € 25 vanaf de leeftijd van 26 jaar (€ 10 voor WIGW’s)

Wetgeving of reglement

www.vlaamsezorgverzekering.be

Meer info

Verdere info kan u eveneens bekomen op onderstaande weblink:
http://www.vlaamsezorgverzekering.be

Contactpersoon

Dienst Thuiszorg (056/43 55 00)