Een veiligere leefomgeving dankzij uitbreiding zone 30

Campagne ’30 is de max 👌’ kleurt de schoolomgeving

De zone onder de N8 in Wevelgem is een zone waar kinderen naar school gaan, jongeren sport- en muziekles volgen, jeugdbewegingen spelen, ouderen bezoek krijgen, collega’s gaan werken en waar bestuurders van voertuigen dus extra moeten opletten. Dankzij de maximale snelheid van 30 km/uur is het er veiliger en aangenamer vertoeven. Sinds 1 juli werd de zone 30 uitgebreid ten zuiden van de N8. In het kader van de start van het schooljaar wordt de zone visueel opvallend afgebakend. De verkeerskundige poorten worden in de aanloop van het nieuwe schooljaar zichtbaar in de Lauwestraat, N8 Kortrijkstraat, Kweekstraat, Rivierstraat, Fabriekstraat, Guldensporenstraat, Brugstraat, Lode de Boningestraat, Vanackerestraat, Kloosterstraat, Artoisstraat, Parkstraat, Visserijstraat en Wezelstraat.

Zone 30 kinderen

30 is de max!

Met de campagne ’30 is de max 👌’ hopen we draagvlak te creëren bij omwonenden, kinderen die er naar school gaan, burgers die er werken en jongeren die er hun vrije tijd doorbrengen.

Want de maximumsnelheid van 30 km/uur gaat niet enkel om trager rijden. Het gaat ook om:

  •  stijgende verkeersleefbaarheid, wat zorgt voor een betere woonkwaliteit.
  • veiligere straten waar passanten een breder gezichtsveld hebben
  • een kortere stopafstand waardoor er minder kans is op ongevallen en lichamelijke letsels
  • het ontmoedigen van sluipverkeer en het beperken van schadelijke stoffen in de omgeving
Affiche zone 30

 

Dankzij de aangepaste snelheid wordt een aangenamere leefomgeving gecreëerd, waar ruimte is voor extra groen en stadsmeubilair. In heel wat straten in de zone geldt al een snelheidsbeperking van 30 km/uur, andere straten gaan van een maximum van 50 km/uur naar 30 km/uur.

 

Extra handhaving en sensibilisering

We zetten in het begin van het nieuwe schooljaar in op extra sensibilisering en handhaving. De scholen in de zone worden hierbij betrokken. Bewoners van de zone ontvingen een affiche, die ze aan hun raam kunnen hangen, om de boodschap extra uit te dragen. Zo kunnen we samen zorgen voor een veiligere omgeving rond de scholen, de Jeugdclub en vzw De Koer, de assistentiewoningen en het Sociaal Huis.