Woonerf waar auto te gast is

Bekijk het filmpje hieronder. Tip: vergeet je geluid niet aan te leggen.

Het deel van de Deken Jonckheerestraat aan de Lauwestraat wordt heringericht als woonerf. De belangrijkste kenmerken: een gedeelde ruimte waar de zachte weggebruiker centraal staat, een aangename, frisse sfeer dankzij nieuwe beplantingen, en oppervlaktewater dat naar die beplanting

wordt afgeleid om daar in de bodem te infiltreren. Verder is de auto er te gast: enkel bestemmingsverkeer voor bewoners en de jeugdsite wordt toegelaten. De toegang tot de jeugdsite komt zo in het groen te liggen en de groene Campus wordt reeds zichtbaar van in de Lauwestraat.