Woningen met woonondersteuning

Doelstelling:
Het Sociaal Huis wil voor kwetsbare doelgroepen (personen met een beperking, personen uit GGZ,…) kwalitatief en betaalbaar wonen mogelijk maken binnen de eigen leefomgeving door te voorzien in 4 woningen in de Kafhoek te Moorsele.

Voor de woonondersteuning wordt er intersectoraal en multidisciplinair samengewerkt.

De woningen zijn geschikt voor een alleenstaande of een koppel.

Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

  • Inwoner van Wevelgem

  • De inschrijving dient te gebeuren door een erkende organisatie uit de gehandicaptensector, GGZ, CAW of Sociaal Huis.

  • Vooraf is een inschrijving in een sociale huisvestingsmaatschappij noodzakelijk.

  • De inschrijvende organisatie start een begeleidingstraject op met de kandidaat-huurder.

  • De inschrijvende organisatie onderschrijft in een samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Huis, de intentie te hebben om alles in het werk te stellen om de maximale integratie en duurzaam wonen na te streven aan de hand van een begeleidingsovereenkomst op maat van hun cliënt.

Kosten

Huur:
Verblijfsvergoeding: € 442 per maand.

Meer info

Contactpersoon:

  • Caroline Maes, Sociaal Huis Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9 te 8560 Wevelgem – tel. 056 43 56 00
  • Zitdag op dinsdag van 14 tot 17.30 uur
  • Op feestdagen en tijdens de vakantieperiode kunnen deze openingsuren afwijken.