Wevelgem, de fiets en het Zuiden

Van 24 maart tot 4 april ontvangen we in Wevelgem 5 gasten van CooP-Uganda: 4 Oegandese fietsherstellers en de Nederlandse coördinator van het project.

Tijdens deze uitwisseling voorzien we heel wat activiteiten. Hiervoor zoeken we nog extra helpers, extra activiteiten, organisaties die een meerwaarde kunnen bieden voor de uitwisseling, …
Ook voor het logement van de Oegandese gasten zijn we op zoek naar gastgezinnen.

Kan je een bed vrijmaken en een ontbijt aanbieden voor één of enkele gasten?
Ben je geïnteresseerd en wil je graag meer te weten komen over het (uitwisselings)project?
Wil je graag meewerken aan en uitwerken van het activiteitenprogramma?

Meld je aan via het webformulier  of mondiaal@wevelgem.be.

PRAKTISCH

 • Donderdag 9 januari 2020
 • 19 uur
 • Cafetaria CC Guldenberg, Acaciastraat 1, Wevelgem

 

Onze gemeente wil meer inzetten op sensibilisering en draagvlakversterking inzake noord-zuid-dialoog en eerlijke handel. Ook wil de gemeente verder initiatieven in het zuiden ondersteunen. Noordwerking is belangrijk, immers op die manier wordt de kennis over en de solidariteit met het zuiden vergroot. Draagvlakversterking kan op die manier de openheid naar en de verdraagzaamheid voor andere culturen vergroten. Zuidwerking, via het steunen van initiatieven in het zuiden, geeft de gemeentelijke inspanningen een concreet gezicht, de effecten zijn onmiddellijk tastbaar.

Via het project 'Wevelgem, de fiets en het zuiden' maakt onze gemeente zelf concreet werk van noord- en zuidwerking, met als centrale thema 'de fiets': zowel de eigen inwoners als de Oegandese bevolking worden geïnformeerd en gestimuleerd tot positief, constructief, duurzaam en mondiaal (fiets)gedrag, via het opstarten van een samenwerkingsverband met diverse partners en ten voordele van en in samenwerking met CooP-Africa.

Onze gemeente diende een aanvraag tot subsidie in bij de provincie West-Vlaanderen en werd een subsidie toegekend voor 3 jaar, voor een totaal bedrag van 47 000 euro. 

 

Niet-gebruikte fietsen een tweede leven geven

Via en op diverse activiteiten in onze gemeente worden oproepen gedaan bij de bevolking om oude fietsen die men thuis nog staan heeft binnen te brengen op een inzamelpunt. Twee Centra voor volwassenenonderwijs, Miras uit Ieper en Creo uit Kortrijk herstellen tijdens de opleiding voor fietsherstellers deze fietsen. Na herstelling worden ze te koop aangeboden aan cliënten van het Sociaal Huis en studenten uit onze gemeente.

De opbrengst van deze verkochte fietsen komt ten goede van CooP-Afrika, een organisatie die door het aanreiken van een fiets een opstap geeft tot een beter leven aan 3 specifieke doelgroepen in Oeganda.

1. Bike4School

Doordat scholieren soms meer dan 10 km naar school moet lopen zitten de scholieren uitgeput in de klas en kunnen ze zich niet optimaal concentreren op het leren. Ook maakt de tijdrovende voettocht naar school het voor scholieren lastig om de eveneens tijdrovende huishoudelijke klusjes als water halen te combineren met school wat soms erin resulteert dat zij vroegtijdig (zonder diploma) met school stoppen. CooP-Africa biedt:

 • fietsen op krediet voor scholieren en leraren
 • schoolactiviteiten om het gebruik van fietsen te promoten en toegang tot onderwijs te verbeteren.

Bike4School projecten verbeteren de toegang tot onderwijs en creëren een betere situatie voor prestaties op school.

2. Bike4Care

Bereikbaarheid van medische voorzieningen is van levensbelang. Voor patiënten die toegang nodig hebben tot gezondheidscentra en medisch personeel die patiënten thuis bezoeken voor zorg, voorlichting en monitoring.

CooP-Africa biedt:

 • gemodificeerde fietsen voor gezondheidswerkers
 • fietsambulances voor gezondheidscentra

Doordat de gezondheidswerkers gebruik kunnen maken van een fiets kunnen zij meer patiënten bezoeken en sneller patiënten bereiken die ver weg wonen. Fietsambulances maken het mogelijk dat zieke mensen en zwangere vrouwen snel, goedkoop en comfortabel naar een gezondheidscentrum gebracht kunnen worden.

3. Bike4Work

Fietstaxi’s (boda boda), straatverkopers. marktlieden, boeren, afvalverzamelaars, etc. Voor Afrikanen die met de fiets (meer) geld kunnen verdienen, maar geen financiële middelen en/of vaardigheden hebben, biedt CooP-Africa:

 •  (gemodificeerde) fietsen en fietstrailers voor ondernemers
 • training en steun bij de ontwikkeling van fietsondernemingen
 • werkgelegenheid in de fietsindustrie (bijv. fietsfabriek en werkplaatsen)
 • training voor fietstechnici

In de Bike4Work projecten is de fiets een middel waarmee ze een betere toekomst op kunnen bouwen. Voor veel ondernemers betekent deze toegang tot een (op maat gebouwde) fiets dat ze enerzijds op transportkosten kunnen besparen en anderzijds meer inkomen kunnen genereren zodat zij hun levensstandaard kunnen verbeteren.

De financiële opbrengst van de acties die in onze gemeente Wevelgem worden georganiseerd, komt ten goede van CooP-Oeganda. 

Binnen het project van CooP-Africa is er intussen ook een fietsatelier uitgebouwd, zodat lokale werknemers fietsen op maat van de gebruiker kunnen maken, herstellen en verhuren/verkopen. Op die manier wil men het leven van Oegandese bevolking verbeteren en armoede reduceren. Zo zullen de studenten, leerkrachten, lokale ondernemers, gezondheidswerkers en Oegandezen die nood hebben aan medische hulp de effecten van dit project heel rechtstreeks ondervinden.

CooP- Oeganda zal met de ontvangen middelen de werking van hun organisatie verder uitbouwen. De exacte bestemming van de middelen wordt in overleg met de gemeente Wevelgem bepaald.

Daarnaast zullen enkele Oegandese fietsherstellers in 2019 naar Wevelgem komen, zodat een leerrijke uitwisseling mogelijk wordt. In 2020 zal een afvaardiging met oa. enkele cursisten van de fietsherstelleropleidingen van Creo en Miras naar Oeganda kunnen reizen, om ook daar ervaringen en kennis uit te wisselen.

 

Om dit project bekend te maken bij de bevolking én de Wevelgemse inwoners aan te zetten tot duurzaam gedrag, worden activiteiten georganiseerd met en voor diverse doelgroepen.

Wevelgem, de fiets en het zuiden