Wevelgem, de fiets en het Zuiden

Met het project 'Wevelgem, de fiets en het Zuiden' verbindt Wevelgem het belang van de fiets en met een mondiaal engagement. Dit wordt gerealiseerd in een partnerschap met Miras, Creo en CooP-Uganda (Cycling out of Poverty). De bedoeling is de bevolking te stimuleren tot een positief, constructief, duurzaam en mondiaal fietsgedrag, en dit zowel hier bij ons als in de omgeving van de stad Jinja in Oeganda.

HET PARTNERSCHAP

De gemeente Wevelgem verzamelt tweedehandsfietsen. Wie een zinvolle oplossing zoekt voor een niet gebruikte fiets die alleen maar plaats inneemt in het tuinhuis of garage, kan ons contacteren. Wij halen de fiets op en laten hem herstellen bij twee centra voor volwassenenonderwijs (CVO).

Miras en Creo zijn twee CVO's die hun cursisten van de opleiding fietsherstel inzetten om  mee te werken aan het project. De fietsen die we eerst ingezameld hebben en die door Miras en Creo hersteld worden, kunnen we daarna verkopen. Het ingezamelde geld is bestemd voor onze partner in Oeganda.

De organisatie CooP-Uganda, onze partner in het Zuiden, kozen we omwille van haar sterke en zinvolle werking.  Via sociale programma's maakt zij fietsen betaalbaar en verbetert daardoor voor vele mensen de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en een inkomen. Dit betekent een enorme vooruitgang in de kwaliteit van het leven voor vele  families in Oeganda

Zowel Wevelgem als CooP-Uganda promoten de fiets als duurzaam vervoermiddel: op praktisch gebied voor transport en recreatief en sportief vlak. We geven het imago van de fiets zowel in de streek van Jinja (de stad waar CooP gevestigd is) als in de omgeving van Wevelgem een positief elan en zetten mensen aan vaker te kiezen voor de fiets: positief voor het klimaat, de mobiliteit en de gezondheid!

Tegelijk tonen we aan dat de fiets ons wereldwijd verbindt en wakkeren we mondiale solidariteit aan. Ons fietsproject voorziet dan ook in uitwisselingsreizen tussen de cursisten van Miras en Creo en de medewerkers van CooP-Uganda. Helaas is een eerste uitwisselling in maart 2020 door de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan...

EEN TWEEDE LEVEN VOOR NIET-GEBRUIKTE FIETSEN

Heb  je thuis een niet-gebruikte fiets staan, dan kan je die schenken aan ons fietsproject.  De cursisten van de opleiding fietsherstel van Miras en Creo zetten de geschonken fietsen op punt zodat we ze te koop kunnen aanbieden aan cliënten van het Sociaal Huis en jongeren uit onze gemeente die een fiets nodig hebben op kot of voor de jeugdbeweging.

De opbrengst van deze verkochte fietsen komt ten goede van CooP-Uganda, die met betaalbare fietsen een opstap biedt tot een beter leven aan specifieke doelgroepen.

De sociale programma's van CooP-Uganda

1. Bike4School

Scholieren  in Oeganda wonen soms op 10 km van de middelbare school. Als ze die afstand moeten lopen, zitten ze uitgeput in de klas en kunnen ze zich niet optimaal concentreren in de les. Vaak is het zo moeilijk om lastige te combineren met de tijdrovende huishoudelijke klusjes, dat de leerlingen vaak stoppen met school voor ze een diploma halen.  Het Bike4School-programma bepaalt in samenspraak met de leerkrachten welke leerlingen het meest geholpen worden met een fiets. Reeds voor 125 euro kan CooP een fiets aanbieden, waarvan 100 euro komt van geldinzameling en de familie van de leerling zelf 25 euro bijdraagt.

2. Bike4Care

Een tweede sociaal programma zet in op gezondheid. Gezondheidsvrijwilligers bezoeken gezinnen in hun regio, geven voorlichting over hygiëne en basisgezondheidszorg en volgen de medicatie van zieken op.  Met een fiets kunnen die medewerkers meer dan het dubbel aantal gezinnen bezoeken.  Moeten patiënten naar een ziekenhuis of een gezondheidscentrum gebracht worden, dan kan dat met zelfs met een speciale fietsambulance.

3. Bike4Work

Fietstaxi’s (boda boda), straatverkopers, marktlieden, boeren, afvalverzamelaars, enz...  Voor Afrikanen die met de fiets (meer) geld kunnen verdienen, maar geen financiële middelen en/of vaardigheden hebben, biedt CooP-Uganda:

  •  (gemodificeerde) fietsen en fietstrailers voor ondernemers
  • training en steun bij de ontwikkeling van fietsondernemingen
  • werkgelegenheid in de fietsindustrie (bijv. fietsfabriek en werkplaatsen)
  • training voor fietstechnici

In de Bike4Work projecten is de fiets een middel waarmee ze een betere toekomst op kunnen bouwen.

Met de steun van Wevelgem kan CooP-Uganda de werking van hun organisatie verder uitbouwen. Dit gebeurt in onderling overleg.

Lees meer de betekenis van de fiets via CooP-Africa.

Wevelgem, de fiets en het zuiden