Werken Processieweg

30 november 202231 december 2022
processieweg

Werken en verkeershinder Processieweg

In december maken we werk van de definitieve opstelling in de Processieweg te Gullegem. Het voorbije jaar liep daar een proefproject. Volgende zaken zijn voorzien in definitieve aanleg:

  • Ter hoogte van de zebrapaden worden uitstulpingen voorzien.
  • De plantbakken maken plaats voor bomen omgeven door open grond (boomspiegels)
  • Ter hoogte van het kruispunt met de Koningin Fabiolastraat wordt het voetpad breder
  • De toegang naar de ‘blauwe poort’ van De Gulleboom wordt ingericht als schoolomgeving, onder meer met blauwe betonstraattegels

Deze werken vinden plaats in de schoolomgeving. Scholieren worden gevraagd om de Processieweg te mijden en andere routes te gebruiken naar de ‘blauwe poort’, via de Oude Pastorij.