Werken gemeentelijke hovingen

Het park in Wevelgem is de belangrijkste groenzone in de kern. Het oorspronkelijk park bij het kasteel werd aangelegd als privétuin en kan daardoor alle hedendaagse functies niet opvangen.
Om die reden wordt het park heraangelegd om zo een betere eigentijdse parkbeleving te creëren. 

TIMING      TOEGANKELIJKHEID

VOORBEREIDING
Het gemeentebestuur besliste om een visieplan voor het park op te laten stellen door het landschapsbureau ‘Fris in het landschap’ i.s.m. ‘Grontmij’. Aan de hand van dat plan worden in latere fases ontwerpen gemaakt. Alle burgers, verenigingen en andere gebruikers konden hun zeg doen aan de hand van een enquête. De resultaten van die enquête en enkele daaropvolgende overlegmomenten
resulteerden in een definitief visieplan.

Het doel van het visieplan is ondermeer om naast de recreatieve functie de landschappelijke functie van het domein te behouden en waar nodig te herstellen. Het park bevat veel waardevolle oude bomen en uitzonderlijke soorten. Deze collectie moet zeker
behouden, verzorgd en aangevuld worden met andere merkwaardige bomen. Het is de bedoeling om de oevers van de vijvers te verzachten en een natuurlijke toets te geven.
Daarnaast krijgt de huidige speelzone een facelift tot een hedendaags natuurlijk speelweefsel. De oude tennisvelden ruimen plaats voor een ruime evenementenweide als aanzet voor muziek, dans, plezier, picknick,….

UITVOERING
Prioritair werd de restauratie van de loofgang of berceau aangepakt. Op heel wat plaatsen waren er gaten in de gang met beuken en was een groot deel van het smeedwerk in slechte staat of verdwenen. Het smeedwerk werd hersteld, nieuwe beuken aangeplant
en oude beukrestanten gesnoeid. De loofgang moet voldoende licht krijgen. Daarvoor werden aan de westzijde over een breedte van 4 m alle struiken en bomen verwijderd en over een breedte van 10 m en 12 m worden alle bomen in hakhoutbeheer gestoken.
De bomen worden om de 5 à 10 jaar net boven de grond afgezaagd met de bedoeling dat ze steeds terug groeien tot hoge struiken.

Naar aanleiding van de werken aan de Bib in het Park, werd ook die omgeving aangepakt. De werken werden in 2016 afgerond en het resultaat mag gezien zijn. De vernieuwde bib valt enerzijds meer in het oog en anderzijds gaat het beter op in zijn parkomgeving.
Momenteel is de aanleg van de evenementenweide bezig.De aanpassing van de evenementenweide moet organisatoren de ruimte geven om in een aangenaam kader allerlei activiteiten te organiseren in het park. Hiervoor worden volgende ingrepen gepland:

  • Het oud tennisterrein, dat nog nauwelijks gebruikt werd, wordt opgebroken.
  • De centrale ruimte in de zone wordt opgebouwd met grindgazon, een soort versterkt gazon. Daardoor wordt het terrein toegankelijk voor zwaardere voertuigen zonder dat er al te veel grote schade ontstaat.
  • De waardevolle bomen worden behouden.
  • Een nieuw verbindingspad tussen het gemeentehuis en de Weggevoerdenstraat en het pad rondom het park (nu versleten asfaltverharding) wordt voorzien in een milieuvriendelijke half verharding.  
  • De verlichting wordt vernieuwd met spaarzame led-armaturen.

Aansluitend volgt de aanleg van de omgeving van het gemeentehuis (Kasteel). De achterkant van het gemeentehuis wordt omgevormd tot een gezellig ontmoetingsplein met verplaatsbare zitmogelijkheden en plantbakken. Deze zone moet immers vrijgemaakt kunnen worden in functie van een stelplaats voor de talrijke radio- en tv-zendapparatuur voor Gent-Wevelgem. De ontwerper creëerde hier enkele vloeiende, organische verbindingsassen voor wandelaars en fietsers. De bestaande platines rond het gemeentehuis worden vernieuwd. De andere verharding zal hier ook uit waterdoorlatende halfverhardingen bestaan.

In het najaar starten de werken om de speelzone helemaal op te frissen. Het gebouwtje met afdak wordt afgebroken. Bepaalde elementen worden geïntegreerd in de aanpalende speelzone. Er komen nieuwe afdaken, gecombineerd met zitelementen, een BBQ-ruimte en aanpalend een fietsenstalling. De verouderde speeltoestellen worden vervangen door originele natuurlijke speelelementen en een boomhut. Er wordt ook een kunstwerk geplaatst in, onder en tussen de 2 tuinpaviljoentjes.<

BESCHERMD
Binnen het park zijn een aantal historische elementen beschermd als monument. Deze komen uit het originele ontwerp van het park, toen het nog privé-eigendom was van de heer Vanackere. Binnen de grenzen van het park zijn de 2 tuinpaviljoentjes, de berceau, het kasteel zelf en het ijzeren hek beschermd.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 438 727,37 euro (incl. btw).