Werken gemeentelijke hovingen

Het park in Wevelgem is de belangrijkste groenzone in de kern. Het oorspronkelijk park bij het kasteel werd aangelegd als privétuin en kan daardoor alle hedendaagse functies niet opvangen.
Om die reden wordt het park heraangelegd om zo een betere eigentijdse parkbeleving te creëren. 

TIMING      TOEGANKELIJKHEID

UPADATES

(9/01)

Vandaag is aannemer Dewulf gestart met de werken aan de speelzone in de gemeentelijke hovingen. We voorzien dat de werken een 4-tal maanden zal duren. In de eerste fase gaat het om de afbraakwerken: afbraak oud afdak, berging en toiletten, uitbraak dolomietpad, verwijderen verouderde speeltoestellen, afbraak afsluitingen en rooien van wat beplanting en bomen. Vanaf heden is de doorgang tussen parking Lode De Boningestraat en bib + doorgang Weggevoerdenstraat afgesloten. Ook de doorgang door de berceau wordt eveneens afgesloten. Het park en de bib is dus enkel bereikbaar via de Vanackerestraat en de Weggevoerdenstraat.

In een volgende fase worden de voorbereidingen aangevat voor het bouwen van de nieuwe afdakjes/paviljoentjes en de renovatie van de arena.

VOORBEREIDING

Het gemeentebestuur besliste om een visieplan voor het park op te laten stellen door het landschapsbureau ‘Fris in het landschap’ i.s.m. ‘Grontmij’. Aan de hand van dat plan worden in latere fases ontwerpen gemaakt. Alle burgers, verenigingen en andere gebruikers konden hun zeg doen aan de hand van een enquête. De resultaten van die enquête en enkele daaropvolgende overlegmomenten
resulteerden in een definitief visieplan.

Het doel van het visieplan is ondermeer om naast de recreatieve functie de landschappelijke functie van het domein te behouden en waar nodig te herstellen. Het park bevat veel waardevolle oude bomen en uitzonderlijke soorten. Deze collectie moet zeker
behouden, verzorgd en aangevuld worden met andere merkwaardige bomen. Het is de bedoeling om de oevers van de vijvers te verzachten en een natuurlijke toets te geven.
Daarnaast krijgt de huidige speelzone een facelift tot een hedendaags natuurlijk speelweefsel. De oude tennisvelden ruimen plaats voor een ruime evenementenweide als aanzet voor muziek, dans, plezier, picknick,….

UITVOERING
Prioritair werd de restauratie van de loofgang of berceau aangepakt. Op heel wat plaatsen waren er gaten in de gang met beuken en was een groot deel van het smeedwerk in slechte staat of verdwenen. Het smeedwerk werd hersteld, nieuwe beuken aangeplant
en oude beukrestanten gesnoeid. De loofgang moet voldoende licht krijgen. Daarvoor werden aan de westzijde over een breedte van 4 m alle struiken en bomen verwijderd en over een breedte van 10 m en 12 m worden alle bomen in hakhoutbeheer gestoken.
De bomen worden om de 5 à 10 jaar net boven de grond afgezaagd met de bedoeling dat ze steeds terug groeien tot hoge struiken.

Naar aanleiding van de werken aan de Bib in het Park, werd ook die omgeving aangepakt. De werken werden in 2016 afgerond en het resultaat mag gezien zijn. De vernieuwde bib valt enerzijds meer in het oog en anderzijds gaat het beter op in zijn parkomgeving.
Intussen is de aanleg van de evenementenweide afgerond. De aanpassing van de evenementenweide geeft organisatoren de ruimte om in een aangenaam kader allerlei activiteiten te organiseren in het park. Hiervoor werden volgende ingrepen uitgevoerd:

  • Het oud tennisterrein werd opgebroken.
  • De centrale ruimte in de zone werd opgebouwd met grindgazon, een soort versterkt gazon. Daardoor is het terrein toegankelijk voor zwaardere voertuigen zonder dat er al te veel grote schade ontstaat.
  • De waardevolle bomen werden behouden.
  • Een nieuw verbindingspad tussen het gemeentehuis en de Weggevoerdenstraat en het pad rondom het park (nu versleten asfaltverharding) werd voorzien in een milieuvriendelijke halfverharding.  
  • De verlichting werd vernieuwd met spaarzame led-armaturen.

Aansluitend is de aanleg van de omgeving van het gemeentehuis (Kasteel) gestart. De achterkant van het gemeentehuis wordt omgevormd tot een gezellig ontmoetingsplein met verplaatsbare zitmogelijkheden en plantbakken. Deze zone moet immers vrijgemaakt kunnen worden in functie van een stelplaats voor de talrijke radio- en tv-zendapparatuur voor Gent-Wevelgem. De ontwerper creëerde hier enkele vloeiende, organische verbindingsassen voor wandelaars en fietsers. De bestaande platines rond het gemeentehuis worden vernieuwd. De andere verharding zal hier ook uit waterdoorlatende halfverhardingen bestaan.  Ontwerper Andy Malengier kreeg de opdracht toegewezen om voor deze eerste drie fases de nodige kwaliteitsvolle ontwerpen op te maken.

In het najaar starten de werken om de speelzone helemaal op te frissen. Het gebouwtje met afdak wordt afgebroken. Bepaalde elementen worden geïntegreerd in de aanpalende speelzone. Er komen nieuwe afdaken, gecombineerd met zitelementen, een BBQ-ruimte en aanpalend een fietsenstalling. De verouderde speeltoestellen worden vervangen door originele natuurlijke speelelementen en een boomhut. Voor dit project werd het ontwerpbureau Eco Alert aangesproken die hiervoor de nodige ervaring heeft. Er wordt ook een kunstwerk geplaatst in, onder en tussen de 2 tuinpaviljoentjes.

BESCHERMD
Binnen het park zijn een aantal historische elementen beschermd als monument. Deze komen uit het originele ontwerp van het park, toen het nog privé-eigendom was van de heer Vanackere. Binnen de grenzen van het park zijn de 2 tuinpaviljoentjes, de berceau, het kasteel zelf en het ijzeren hek beschermd.