Werkbegeleider

Technieker werkt aan patrimonium

Voltijds | B1-B3 | Contractueel onbepaalde duur

Werk en activering is een belangrijke pijler binnen het lokaal sociaal beleid.  Naast de arbeidstrajectbegeleidingen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is er een interne sociale werkvloer, het opleidings- en tewerkstellingsproject Twerk.

Twerk verzekert het onderhoud van een deel van het patrimonium van het OCMW, met een team bestaande uit enkele vaste medewerkers en enkele medewerkers in een begeleid sociaal activeringstraject. 

Als werkbegeleider ben je de drijvende kracht van Twerk, ben je verantwoordelijk voor de goede werking op de werkvloer.  Enerzijds ben je de sociaal begeleider voor de activeringstrajecten, anderzijds ben je technisch deskundig en zorg je, samen met vaste techniekers, dat de werken aan het patrimonium goed worden uitgevoerd. De sociale dienst (OCMW) en de gebouwendienst van het gemeentebestuur zijn hierbij belangrijke partners.

 

Jouw werkplek | Sociaal Huis - depot Moorsele

 

Wat zijn je taken?

 • Je bent het aanspreekpunt voor opdrachten aan het patrimonium van het OCMW en neemt zelf initiatief hiertoe waar nodig. Je plant werken in, maakt een inschatting van het verloop, volgt de nodige administratieve en logistieke processen in functie van de uitvoering van de werken. 
 • Je maakt een realistische planning op, je volgt de technische (veiligheids)procedures op en zorgt dat ze toegepast worden, je onderhoudt gericht interne en externe contacten in functie van een vlotte werking.
 • Je ondersteunt en begeleidt mensen in hun traject in Twerk (stelselmatig opbouwen van structuur, attitudes, competenties…) en werkt hiervoor intensief samen met de betrokken trajectbegeleiders. Je zorgt voor een begeleiding op maat van elke cliënt op de vloer. Je zorgt voor een duidelijke structuur en motiveert iedereen in het opnemen van taken op de werkvloer. 
 • Je bent als werkvloerbegeleider mee verantwoordelijk voor het onderhoud van een deel van het patrimonium van het OCMW. Hierbij behoud je het overzicht, neem je initiatief, rapporteer je regelmatig en stem je af met de betrokken diensten. Je zorgt dat het geleverde werk beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten. 
 • Je realiseert een positief werkklimaat en zorgt voor een warme werkvloer. Je hanteert een waarderende en respectvolle benadering en neemt actief deel aan overleg waar nodig.
 • Je bent het gezicht van Twerk en vertegenwoordigt de organisatie op een professionele manier.

Download hier het volledig functie- en competentieprofiel

Wat krijg je hiervoor terug?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 • Een aantrekkelijke startmaandwedde van 2 999,67 euro bruto/maand voor een voltijdse tewerkstelling | Niveau B1-B3 I loonsimulatie op aanvraag.
 • Anciënniteit in de openbare sector kan je onbeperkt meenemen, relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige is beperkt tot 5 jaar.
 • Extralegale voordelen zoals: maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot fietsleasing en een tussenkomst voor je (openbaar) woon-werkverkeer.

En niet te vergeten: een pak nieuwe collega’s en een fijne werksfeer.🎉 

Algemene voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je bent Belg en bent toegelaten tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en de Belgische arbeidsmarkt
 • Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en en hebt een passend gedrag voor de uitoefening van deze functie (aan te tonen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden)
 • Je slaagt voor een selectieprocedure.

Specifieke voorwaarden

 • Je hebt een definitief rijbewijs B
 • Je hebt een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

Iets voor jou?

Solliciteer dan zo snel mogelijk tot en met 9 september 2024.

Hoe solliciteer je?

Vul het inschrijfformulier onderaan deze pagina in.

Of stuur een e-mail naar personeel@wevelgem.be of via een gewone brief of een brief tegen ontvangstbewijs. Richt hem aan: voorzitter vast bureau, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

 Selectieprocedure

Een schriftelijke en een mondelinge proef. De data voor deze proeven moeten nog bepaald worden.

Werfreserve

We leggen een werfreserve aan die 1 jaar geldig is. Alle geslaagde deelnemers worden opgenomen in de werfreserve voor de functie van werkbegeleider en zullen geconsulteerd worden voor toekomstige vacatures.

 

 

 

 

 

 

Werkbegeleider

👉 Ik verklaar dat ik voldoe aan volgende specifieke voorwaarden:

❔ Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de personeelsdienst via personeel@wevelgem.be of 056 43 34 30.