Wereldraad

Logo Wereldraad

Wat?

De Wereldraad is een door het gemeentebestuur officieel erkende adviesraad met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en heeft een adviserende, sensibiliserende, informerende en coördinerende taak.

Wie kan lid worden van de wereldraad?

  • inwoners van Wevelgem die belangstelling hebben voor ontwikkelingssamenwerking
  • 2 vertegenwoordigers per plaatselijke vereniging die actief is rond ontwikkelingssamenwerking. Deze vereniging kan een plaatselijke afdeling zijn van een nationale vereniging, maar de plaatselijke verantwoordelijke moet een inwoner van de gemeente zijn.

De wereldraad wordt voorgezeten door Marnix Sabbe, de voorzitter van de Wereldraad.

Meer informatie

Statuten wereldraad | Huishoudelijk reglement wereldraad Ledenlijst