Watervoorziening bij verhuis

Indien u verhuist, is het aangewezen tijdig en liefst 10 dagen voor het vertrek uit de woning, de VMW, de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening, in te lichten. Zolang u uw verhuis niet schriftelijk aan de VMW heeft meegedeeld, blijft u namelijk verantwoordelijk voor alle kosten van het eventuele verbruik, en blijft u alle facturen verder op uw naam ontvangen.

1.    U verhuist en de nieuwe huurder of de eigenaar van de woning wenst het abonnement over te nemen:

Via het elektronisch loket kan u een verhuisformulier downloaden. Dit formulier moet u samen met de nieuwe huurder of de eigenaar invullen met aanduiding van de meterstand van de watermeter, de datum en de handtekening van beide partijen. Nadat de VMW dit volledig ingevuld formulier heeft ontvangen wordt een eindafrekening opgemaakt. U kan ook een afspraak maken met een VMW-medewerker om ter plaatse de meterstand op te nemen. In dat geval dienen beide partijen aanwezig te zijn.
Deze regeling geldt uiteraard ook indien u als nieuwe huurder het abonnement van de vorige bewoner overneemt.

2.    U verhuist en er is geen nieuwe huurder of de eigenaar wil het contract niet tijdelijk overnemen:

Via het elektronisch loket kan u het formulier downloaden en de aanvraag om de meterstand op te geven en om de watermeter te laten afsluiten, indienen. 

3.    U verhuist naar een woning waar de watermeter is afgesloten:

Via het elektronisch loket kan u het formulier downloaden om de watermeter opnieuw in dienst te laten stellen.