Werken Warandestraat

Gepubliceerd op Dinsdag 09 juli 2019

UPDATE 25 september 2020

Warandestraat wordt verkeersveiliger, voorbereidende werken starten op 19 oktober

Op 19 oktober starten de voorbereidende werken voor de grootschalige weg- en rioleringswerken in de Warandestraat. Deze voorbereidende werken zouden volgend voorjaar klaar moeten zijn, in september volgend jaar starten de eigenlijke wegenwerken.

De Warandestraat vormt een belangrijke verbindingsweg tussen Moorsele en Wevelgem. De rioleringen moeten er nog gescheiden worden, en we gaan meteen ook voor een heraanleg van de straat om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Er komen fietssuggestiestroken tussen de Sint-Janstraat en de Karrestraat en verhoogde fietspaden tussen de Karrestraat en de brug, telkens aan beide kanten van de rijbaan (op dit moment is er één fietspad voor beide richtingen), afzonderlijke parkeerstroken, comfortabele voetpaden, groenaccenten, en geaccentueerde kruispunten. Die grootschalige werken starten we in het najaar van 2021.

Vanaf 19 oktober staan de voorbereidende werken voor dat grote project gepland. De waterleidingen worden vernieuwd en de elektriciteitskabels worden ondergronds gebracht. We werken met verschillende fases, telkens met andere omleidingen:

 

Fasering

 • Fase 1: Sint-Janstraat – Karrestraat                        25 werkdagen
 • Fase 2: Karrestraat – Zuidhoekstraat                      40 werkdagen
 • Fase 3: Zuidhoekstraat – zijtak Warandestraat     5 werkdagen
 • Fase 4: zijtak Warandestraat                                    10 werkdagen
 • Fase 5: zijstraten Warandestraat                            nog in te schatten, afhankelijk van aanleg andere nutsmaatschappijen

De fases worden aaneensluitend uitgevoerd. We plannen om ten laatste half oktober op te starten.
Daarna zal een aannemer vermoedelijk nog een drietal maanden nodig hebben om alle huisaansluitingen over te koppelen.

Omleiding doorgaand verkeer

 • Fase 1: via Sint-Janstraat – Vrijstraat en/of Heerweg – Karrestraat
 • Fase 2:
  • vanuit centrum: via Sint-Janstraat – Vrijstraat – Ezelstraat
  • vanuit brug A19: via Zuidhoekstraat – Karrestraat (ook voor fietsers vanuit centrum)
 • Fase 3: geen omleiding, er wordt gewerkt met verkeerslichten voor beurtelings verkeer
 • Fase 4: geen omleiding

Aansluitend verwachten we om in september 2021 te starten met de weg- en rioleringswerken. Voor deze werken verwachten we bijkomend nog een jaar hinder. Van zodra de aannemer gekend is zal nog een infomarkt georganiseerd worden voor de inwoners van de Warandestraat. Hier zal de fasering van deze werken voorliggen, de definitieve plannen, ... 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op maandag 8 juli 2019 ging een infomarkt door voor de wegenis- en rioleringswerken in de Warandestraat. Het voorontwerp werd voorgelegd aan de inwoners van de Warandestraat. 

Hieronder kunnen deze voorontwerpplannen geraadpleegd worden. 
De werken worden eind 2020 voorzien. 

 

Foto van het voorontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de warandestraat
Grafisch voorontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de warandestraat
Grafisch voorontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de warandestraat

Fase 1

werken warandestraat fase 1 auto

Fase 2

werken warandestraat fase 2 auto

Fase 3

wegen warandestraat fase 3

Fase 1 en 2 vrachtverkeer

werken warandestraat fase 1 en 2 vracht