Werken Warandestraat

Gepubliceerd op dinsdag 09 juli 2019
04 juni 202130 oktober 2022

UPDATE juni 2021

 

Definitieve plannen

De plannen kunnen hieronder in pdf-formaat teruggevonden worden. Het plan wordt geopend van zodra u op de knop klikt. 

Plan Warandestraat: Sint-Janstraat tot Karrestraat

Plan Warandestraat: Karrestraat tot voormalige Aveve

Plan Warandestraat: voormalige Aveve tot brug

 

Wat met de vroeger ingetekende garagestraten? 

Kant oneven nummers
Langs de oneven kant stelde de gemeente vast dat er geen draagvlak is voor de aanleg van een garagestraat. Hierdoor werd dit niet verder opgenomen in het definitief ontwerp. 

Kant even nummers
Langs de kant even nummers werden verschillende bevragingen gelanceerd. De laatste bevraging dateert van januari 2021. In deze bevraging werd gepolst naar het draagvlak om de garagestraat achter de verschillende percelen, in landbouwgebied, aan te leggen. De garagestraat zou uiteindelijk stoppen aan de hoogspanningsmast van Elia. 
Deze bevraging kreeg positieve feedback van de bevraagde huizen. Zoals vermeld in deze laatste bevragingsbrief was dit alles onder voorbehoud van de goedkeuring van de hogere overheid. Gesterkt door het grote draagvlak van deze garagestraat belegde de gemeente Wevelgem een overleg in met deze hogere overheden. Hier stuitte de gemeente op een negatief advies op deze garagestraat van het departement Landbouw Vlaanderen. Een positief advies van dit departement is cruciaal voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Hierdoor werd de garagestraat kant even nummers uit het uiteindelijk ontwerp gehaald. 

Het gemeentebestuur wenst uitdrukkelijk de piste van de garagestraat in de toekomst verder uit te voeren. Maar om het grote dossier van de weg- en rioleringswerken niet verder op te houden werd deze garagestraat uit het ontwerp (dat zal dienen voor de omgevingsvergunning) gehaald. Dit vergt echter aanpassingen in het kader van ruimtelijke ordening. De procedure hiervoor is reeds opgestart. 

 

Afkoppelingsdeskundige

De afkoppelingsdeskundige zal starten met de verschillende huisbezoeken vanaf juni 2021. Einddatum van de verschillende afkoppelingsstudies is voorzien in juli 2021.
Meer informatie over afkoppelen: klik hier

 

Verdere planning

Nutsmaatschappijen

Alle nieuwe leidingen werden ondertussen aangelegd en in dienst genomen. Nu moeten de nutsbedrijven nog ieder huis aankoppelen aan de nieuwe leidingen. Deze werken zijn reeds gestart in het eerste deel van de Warandestraat. 

Indien ze hiervoor in huis moeten zijn zullen de nutsbedrijven u hiervan verwittigen op voorhand .

Einde werken nutsmaatschappijen: voorzien in oktober 2021.

Gemeentelijke weg- en rioleringswerken

Indienen omgevingsvergunning: halverwege juni 2021

Toekennen aannemer: oktober 2021

Laatste infomarkt: oktober-november 2021

Start werken: afhankelijk van de planning van de aannemer. Vermoedelijk zal dit december 2021 of  januari 2022 zijn
De fasering der werken zal tijdens deze laatste infomarkt meegedeeld worden. 

UPDATE 23 december 2020: voorziene timing eind fase 1-start fase 2

De aannemer voorziet  fase 1 te kunnen afronden tegen het einde van week 49 (dit is rond 4 december). Hij start daarop op 4 januari 2021 met fase 2.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE 25 september 2020

Warandestraat wordt verkeersveiliger, voorbereidende werken starten op 19 oktober

Op 19 oktober starten de voorbereidende werken voor de grootschalige weg- en rioleringswerken in de Warandestraat. Deze voorbereidende werken zouden volgend voorjaar klaar moeten zijn, in september volgend jaar starten de eigenlijke wegenwerken.

De Warandestraat vormt een belangrijke verbindingsweg tussen Moorsele en Wevelgem. De rioleringen moeten er nog gescheiden worden, en we gaan meteen ook voor een heraanleg van de straat om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Er komen fietssuggestiestroken tussen de Sint-Janstraat en de Karrestraat en verhoogde fietspaden tussen de Karrestraat en de brug, telkens aan beide kanten van de rijbaan (op dit moment is er één fietspad voor beide richtingen), afzonderlijke parkeerstroken, comfortabele voetpaden, groenaccenten, en geaccentueerde kruispunten. Die grootschalige werken starten we in het najaar van 2021.

Vanaf 19 oktober staan de voorbereidende werken voor dat grote project gepland. De waterleidingen worden vernieuwd en de elektriciteitskabels worden ondergronds gebracht. We werken met verschillende fases, telkens met andere omleidingen:

 

Fasering

 • Fase 1: Sint-Janstraat – Karrestraat                        25 werkdagen
 • Fase 2: Karrestraat – Zuidhoekstraat                      40 werkdagen
 • Fase 3: Zuidhoekstraat – zijtak Warandestraat     5 werkdagen
 • Fase 4: zijtak Warandestraat                                    10 werkdagen
 • Fase 5: zijstraten Warandestraat                            nog in te schatten, afhankelijk van aanleg andere nutsmaatschappijen

De fases worden aaneensluitend uitgevoerd. We plannen om ten laatste half oktober op te starten.
Daarna zal een aannemer vermoedelijk nog een drietal maanden nodig hebben om alle huisaansluitingen over te koppelen.

Omleiding doorgaand verkeer

 • Fase 1: via Sint-Janstraat – Vrijstraat en/of Heerweg – Karrestraat
 • Fase 2:
  • vanuit centrum: via Sint-Janstraat – Vrijstraat – Ezelstraat
  • vanuit brug A19: via Zuidhoekstraat – Karrestraat (ook voor fietsers vanuit centrum)
 • Fase 3: geen omleiding, er wordt gewerkt met verkeerslichten voor beurtelings verkeer
 • Fase 4: geen omleiding

Aansluitend verwachten we om in september 2021 te starten met de weg- en rioleringswerken. Voor deze werken verwachten we bijkomend nog een jaar hinder. Van zodra de aannemer gekend is zal nog een infomarkt georganiseerd worden voor de inwoners van de Warandestraat. Hier zal de fasering van deze werken voorliggen, de definitieve plannen, ... 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op maandag 8 juli 2019 ging een infomarkt door voor de wegenis- en rioleringswerken in de Warandestraat. Het voorontwerp werd voorgelegd aan de inwoners van de Warandestraat. 

Hieronder kunnen deze voorontwerpplannen geraadpleegd worden. 
De werken worden eind 2020 voorzien. 

 

Foto van het voorontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de warandestraat
Grafisch voorontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de warandestraat
Grafisch voorontwerp van de wegenis- en rioleringswerken in de warandestraat

Fase 1

werken warandestraat fase 1 auto

Fase 2

werken warandestraat fase 2 auto

Fase 3

wegen warandestraat fase 3

Fase 1 en 2 vrachtverkeer

werken warandestraat fase 1 en 2 vracht