Vlinderweide/Sterrenweide

Opdracht vlindertuin/sterrenweide

INFO

Op elke begraafplaats in groot-Wevelgem bestaat al een kinderbegraafplaats waar kindjes worden begraven met gedenksteen tot de leeftijd van 7 jaar. Het begraven van levenloos geboren kindjes gebeurt momenteel anoniem op een perceel dicht bij deze kinderbegraafplaatsen.
Het gemeentebestuur heeft beslist om op drie begraafplaatsen een afzonderlijk perceel te voorzien voor het begraven van het kistje of de asurne, of uitstrooien van de as van levenloos geboren kindjes en overleden kindjes tot de leeftijd van 1 jaar. De uitvoering wordt gefaseerd startend met de begraafplaats Moorselestraat Wevelgem.


OPDRACHT

We zoeken een artistiek, helend en tijdloos concept, een plek met een (be)teken(is), die een beschermend, geborgen gevoel oproept. Het concept is geïntegreerd in en met de omgeving.

De naam ‘sterrenweide/vlindertuin’ is enkel een werktitel, deze kan aangepast worden aan het concept.

Symboliek en vormgeving worden geïntegreerd in de omgeving door een kunstwerk. Bij de vormgeving is het alvast belangrijk dat ouders op een welbepaalde wijze de persoonlijke gegevens van het overleden kind ter plaatse kunnen aanbrengen als deel van de rouwverwerking.
Aandachtspunten bij de vormgeving:
- Niet alle (levenloos geboren) kindjes zullen er effectief worden begraven. Soms worden ze niet begraven (keuze ouders bij vroege zwangerschap) of worden ze elders begraven (familiegraf, …). In het concept moet de mogelijkheid voorzien worden dat een naamplaatje, of voor welke vorm ook wordt gekozen, sowieso kan worden aangebracht, ook al is het kind er niet effectief begraven.
- Er dient een perceel voorzien om te begraven, alsook om de as te verstrooien. In het concept dient er mee rekening gehouden dat het betreden van deze percelen onrespectvol kan worden ervaren.

Op de drie begraafplaatsen vragen we een ander ontwerp maar deze behouden een link met elkaar. Ze bezitten elk hun eigenheid die aangepast is naar de specifieke omgeving maar gaan toch uit van een zelfde gevoel.

Voor de uitvoering mag je zelf een voorstel doen over de uitvoerders: eigen uitvoering of al dan niet in samenwerking met partner(s)/mede-aannemer(s), of je kan ook nadenken om het gemeentelijk personeel te laten zorgen voor de (gehele of gedeeltelijke) uitvoering.

Het is belangrijk dat het concept/kunstontwerp duurzaam is en  lange tijd kan meegaan. Onderhoud moet door eigen gemeentelijk personeel kunnen worden gedaan. Een aandachtspunt is dat het naamplaatje, of voor welke vorm ook wordt gekozen, in verdere toekomst door het gemeentebestuur zelf kan aangeschaft en aangebracht worden. Het gemeentebestuur is bijgevolg niet blijvend afhankelijk van de kunstenaar voor dit kenteken.
In het concept wordt er mee rekening gehouden dat het aanbrengen van een persoonlijk kenteken een plaats krijgt en lange tijd behoudt (ieder jaar komen er naamplaatjes bij en blijven er lange tijd aanwezig (30 jaar?)).

 

Budget

Per locatie is een richtprijs voorzien van 20 000 euro incl. btw. Dit omvat de volledige kost van realisatie: ontwerp, uitvoering, aanleg – en omgevingswerken, …

De uitvoering van het concept is voorzien in het najaar van 2020 in Wevelgem (objectief: Wereldlichtjesdag op 13 december 2020), 2021 in Gullegem en 2022 in Moorsele.

Een plaatsbezoek is aangewezen. Hieronder vind je alvast de plannen van de locatie:
Wevelgem: Moorselestraat, Wevelgem
Moorsele: Caesar Gezellestraat, Moorsele
Gullegem:  Bankbeekstraat, Gullegem

Hoe deelnemen?

Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 31/08/2020 via vrijetijd@wevelgem.be. Indien nodig nemen we nog contact op voor verdere toelichting. Indien je fysiek een voorstel wil indienen op basis van maquette, mag je altijd een afspraak maken.
In het voorstel wordt het concept toegelicht met een voorstel van budget. Dit laatste hoeft niet gezien als een prijsofferte maar een basisraming.
Het budget kan later vastgesteld in de onderhandelingsprocedure, zie hieronder.
Het voorstel moet verder alle elementen bevatten die een gegronde beoordeling toelaten, zie hieronder.

Onderhandelingsprocedure: De ingezonden concepten worden beoordeeld door een interne werkgroep bestaande uit leden van het lokale comité ‘Aankopen beeldende kunst in de publieke ruimte’ en gemeentelijke ambtenaren uit de cluster vrije tijd, dienst burgerzaken en dienst groen & begraafplaatsen.
Criteria van beoordeling zijn: esthetiek; mate waarin aan de randvoorwaarden van de opdracht wordt voldaan; kwaliteit, duurzaamheid en vandalismebestendigheid van gebruikte materialen; prijsbepalende factoren (bij plaatsing, als na plaatsing), …
Met de weerhouden kandidaten zullen daarna gesprekken gevoerd worden waarbij het concept verder geconcretiseerd kan worden.  Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat de concrete uitwerking en uitvoering in dialoog kunnen plaatsvinden. De definitieve vastlegging van het budget gebeurt ook in deze procedure.

Heb je nog vragen over de opdracht? Dan kan je contact opnemen via vrijetijd@wevelgem.be of 056 433 481.