Vlaamse energielening voor doelgroep.

Opgepast: geld lenen kost ook geld

 

Voor wie?

Particulieren die behoren tot de doelgroep kunnen een renteloze energielening afsluiten via het sociaal huis.

Wie behoort tot de doelgroep?

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het Sociaal Huis begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • Personen die  het exclusief nachttarief hebben;
 • eigenaars die hun woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor;
 • beschermde afnemers;
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van niet hoger dan 32 980 euro, te verhogen met 1 720 euro per persoon ten laste  (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar eerder)
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 20 764 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met 3 844 euro per  gezinslid dat niet de aanvrager is. 

Welke werken komen er in aanmerking voor een bestaande woning?

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel, pelletkachel, brandstofcellen, …)
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (voorwaarde minimale dubbele beglazing en waarde dakisolatie is minimum 4,5 m² K/W)
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Relighting of relamping
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de doelgroep, altijd in combinatie energiescan)
 • Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen)
 • Energieopslagtechnieken en -beheersystemen

 

Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer. De normen van materiaal dienen te voldoen aan de energienormen voor de premies  van de Vlaamse Overheid en/of netbeheerder.

 

Is een energielening mogelijk bij een nieuwbouwwoning?

Indien nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, komen de geplande investeringen in aanmerking die er voor zorgen dat het E-peil van de woning 30 of minder zal zijn. 

Dit dient te worden aangetoond aan de hand van de voorafberekening gevoegd bij de startverklaring.

Bedrag van de lening?

Maximum 15 000 euro  (mag in verschillende aanvragen ontleend worden)

Leningsperiode?

Maximum 10 jaar

Wanneer een aanvraag indienen?

Bij voorkeur een 4-tal maanden voor de uitvoering van de werken.

 Waar aanvraag indienen?

Sociaal Huis (OCMW)

Jolien Delrue, Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem

056 43 55 00   0473 30 67 66   

Jolien.Delrue@wevelgem.be

 

Aanvragen dienen aan het loket ondertekend te worden, in het bijzijn van de kredietbemiddelaar.

 

 Wat dien je mee te brengen?

 lijst_te_verzamelen_documenten_energielening.pdf