Vlaamse energielening

Wat is een Vlaamse Energielening?

Iedereen kan een energielening aanvragen voor een woning die hij of zij bewoont of verhuurt. De woning waar de werken plaatsvinden moet wel een hoofdverblijfplaats zijn van een natuurlijke persoon.

 

Het te ontlenen bedrag is maximaal 15 000 euro.

Een 0 % lening is voor

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 • personen die het Sociaal Huis begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
 • eigenaars die hun woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor
 • beschermde afnemers
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van niet hoger dan 31 550 euro, te verhogen met 1 650 euro per persoon ten laste  (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar eerder)
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 19 105,58 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met 3 536,95 euro per  gezinslid dat niet de aanvrager is. 

 De looptijd van de lening is maximum 10 jaar.

Welke werken kan je betalen met uw energielening?

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel, pelletkachel, brandstofcellen, …)
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (voorwaarde minimale dubbele beglazing en waarde dakisolatie is minimum 4,5 m² K/W)
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Relighting of relamping
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de doelgroep, altijd in combinatie energiescan)
 • Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen)
 • Energieopslagtechnieken en -beheersystemen

Andere energiebesparende maatregelen zijn niet mogelijk. De technische vereisten zijn dezelfde  als deze die gehanteerd worden voor de premies van de Vlaamse Overheid en/of netbeheerders. Hierbij zijn de strengste normen doorslaggevend.

Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.

Enkel in het geval van dak-of zoldervloerisolatie kunnen de werken zelf uitgevoerd worden.

Is een energielening mogelijk bij een nieuwbouwwoning?

 Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, komen deze investeringen in aanmerking indien het gaat  indien het gaat  om een woning die mits het uitvoeren van de geplande investeringen een E-peil van E30 zal bereiken. Dit dient te worden aangetoond aan de hand van de voorafberekening gevoegd bij de startverklaring.

Waar kunt u een Vlaamse Energielening aanvragen?

 U kunt een energielening aanvragen bij een loket van het Energiehuis W13. Voor uw gemeente is dit :

 Voor de 0 % lening bij mevrouw Jana Durnez in het Sociaal Huis Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9 
056 43 55 00 jana.Durnez@wevelgem.be

Aanvragen dienen aan het loket ondertekend te worden, in het bijzijn van de kredietbemiddelaar.

 

 Heeft u nog vragen?

energiehuis@welzijn.be
Energiehuis
Website Vlaamse Energielening
 

Aanvullende informatie :

Toelichting investeringen

 http://welzijn13.leiedal.staging-001.leiedal.prvw.eu/content/voor-welke…

 Lijst te verzamelen documenten   

 lijst_te_verzamelen_documenten_energielening.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Opgepast : geld lenen kost ook geld.