(ver)huurproblemen

Zowel huurders als verhuurders kunnen terecht bij de gemeente met vragen en problemen. In sommige gevallen is een doorverwijzing noodzakelijk.

Huurders - huurdersbond

De huurdersbond is een provinciale organisatie die de belangen van de huurders verdedigt en die juridisch advies en informatie verstrekt aan de huurder. Als je vragen hebt over de huuropzeg, de waarborg, herstellingen enz., dan kan je hiermee terecht bij een huurdersvereniging in uw provincie.

Meer informatie vind je hier:  www.huurdersbond.be

 

Verhuurder - eigenaarsbond

Verhuurders met vragen over huurovereenkomsten kunnen zich wenden tot de Eigenaarsbond : www.eigenaarsbond.be

 

Juridisch advies

Voor juridisch advies in verband met huurproblemen kunnen zowel huurders als  eigenaars terecht bij de Dienst Rechtshulp van het OCMW