Veel gestelde vragen

Op 26 mei kiezen we de leden van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, de leden van het Vlaams Parlement en de leden van het Europees Parlement.

We hebben heel wat praktische informatie over de verkiezingen gebundeld in deze katern. Mochten er nog vragen zijn waar je geen antwoord op vindt, je kan ook nog terecht: