Vakantieaanbod sport

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de sportdienst in samenwerking met clubs of andere derden sportkampen voor kinderen van het 1ste  tot en met 6de leerjaar. De kampen vinden plaats in de Wevelgemse sportzalen. De deelnemers aan de sportactiviteiten staan steevast onder toezicht van gediplomeerde leerkrachten, meteen een waarborg voor kwaliteit.

Doewa

Online inschrijven