Tarieven gemeentelijk zwembad

Enkele kaarten  
+18j. € 2,00
· -18j.
· Personen met een beperking
· Groep +18j. vanaf 15 personen
€ 1,50
groep -18j. vanaf 15 personen én 1 begeleider gratis € 1,25
10-beurtenkaart  
+18j. € 18,00
·-18j.
·Personen met een beperking
€ 13,50
Halfjaarlijks abonnement  
Individueel € 45,00
Familiaal € 85,00
jaarlijks abonnement  
Individueel +18j. € 80,00
· Groep +18j. vanaf 15 personen
· Personen met een beperking
·-18j.
€ 70,00
Familiaal € 150,00

 

Deze prijzen werden aangepast: juli 2014. Voor meer info contacteer de sportdienst.

Kindje aan het zwemmen