Subsidieaanvraag sportverenigingen

 • Huidige Start
 • Contact
 • Jeugd werking
 • Info over jullie werking
 • Verklaring op eer
 • Einde

Voordat je begint, lees eerst even dit: 

 • Gebruik bij bedragen met decimalen een komma als scheidingsteken (geen punt of andere tekens) 
 • Alle vragen zijn verplicht in te vullen. Als iets niet van toepassing is voor je vereniging, vul dan gewoon NVT (niet van toepassing) in. 

Zorg ervoor dat je deze documenten bij de hand hebt:

 • Trainingsschema gediplomeerde trainers (zowel jeugd als volwassenen)
 • Diploma's van de trainers die nog niet werden doorgegeven 
 • Bewijsstukken van het volgen van opleidingen of bijscholingen: factuur, betalingsbewijs en diploma of attest getuigschrift of deelnamebewijs

 • Functiebeschrijving + alle gegevens + plaats binnen het organogram van de jeugdsportcoördinator

👉 subsidiereglement sportverenigingen

Gelieve jouw aanvraag ten laatste op maandag 10 april 2023 in te dienen.