Subsidie voor UiTPAS verenigingen

Het gemeentebestuur wil lokale verenigingen uit de jeugd-, cultuur- en sportsector ondersteunen inzake hun verplichtingen betreffende hun rechtspersoonlijkheid.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moeten de betrokken verenigingen voldoen aan de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie in één van volgende subsidiereglementen: lokaal jeugdwerk, sportverenigingen (basissubsidie sport), lokale verenigingen uit het sociaal-culturele volwassenwerk en lokale volwassenorganisaties voor amateurkunsten.
De verenigingen die een nominatieve subsidie ontvangen via een overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad of via een convenant, komen eveneens in aanmerking voor subsidiëring.

Een vereniging die voldoet aan de vereisten ontvangt een subsidie van 150 euro per jaar. Voor 2018 moet aan deze erkenning voldaan zijn op 1 december 2018 en wordt het subsidiebedrag, indien op 1 december nog geen vol jaar partnerschap, verhoudingsgewijs omgerekend op basis van het aantal volle maanden partnerschap.

Het reglement kunt u hier nalezen: 20171110_ob_subsidiereglement_ter_ondersteuning_van_de_rechtspersoonlijkheid_van_verenigingen_en_het_partnerschap_in_uitpas_2.pdf
Indien er vragen zijn, kunt u terecht in de cel Vrije Tijd via vrijetijd@wevelgem.be of 056 43 34 81.

 

Wil jouw vereniging uitpaspartner worden? Neem contact op via uitpas@wevelgem.be of 056 433 481.