Subsidie ter compensatie van de preventiemaatregelen naar aanleiding van het coronavirus

De gemeente Wevelgem wenst door het toekennen van een subsidie ondersteuning te bieden aan ondernemers die preventiemaatregelen nemen ter bescherming van hun klanten, bezoekers en medewerkers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen uitgaven (exclusief btw), met een maximum van 200 euro. De bewezen kosten bedragen minstens 50 euro (exclusief btw).

Wie kan de subsidie aanvragen?

Elke onderneming, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager heeft de goedkeuring gekregen voor een ‘corona hinderpremie’, ‘corona compensatiepremie’ of ‘corona ondersteuningspremie’ die werd uitbetaald door het agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
  • De aanvrager organiseert deze activiteit in hoofdberoep of in bijberoep.
  • De vestigingseenheid is ingeschreven in Wevelgem in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Er wordt slechts één subsidie toegekend per ondernemingsnummer, ongeacht het aantal ingeschreven vestigingseenheden. Eenzelfde aanvrager kan slechts één keer de subsidie ontvangen.

Welke kosten komen in aanmerking?

De subsdie dient ter compensatie van de maatregelen die ondernemers nemen ter bescherming van hun klanten, bezoekers en medewerkers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, en waar aantoonbare kosten voor gemaakt worden. Het kan daarbij onder meer gaan om aankoop en installatie van plexischermen, signalisatie (vloerstickers, infoborden), beschermingsmiddelen (mondmaskers, face-shields, alcoholgel, dispensers, handschoenen...). Eigen werkuren komen niet in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De preventiemaatregelen hebben tot doel de klanten, bezoekers en medewerkers te beschermen;
  • De preventiemaatregelen waarvoor een subsidie wordt gevraagd, worden gebruikt voor de Wevelgemse vestigingseenheid die op het aanvraagformulier wordt vermeld.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Je kan de subsidie nog tot en met 30 november 2020 aanvragen via het formulier hieronder.

Vul het aanvraagformulier in