Subsidie ter compensatie van de preventiemaatregelen naar aanleiding van het coronavirus

De gemeente Wevelgem wenst door het toekennen van een subsidie ondersteuning te bieden aan ondernemers die preventiemaatregelen nemen ter bescherming van hun klanten, bezoekers en medewerkers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen uitgaven (exclusief btw), met een maximum van 200 euro. De bewezen kosten bedragen minstens 50 euro (exclusief btw).

De reglement van 3 juli 2020 werd gewijzigd door de gemeenteraad op 12 februari 2021. De wijzigingen werden hieronder opgenomen:

Wie kan de subsidie aanvragen?

Elke onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die de goedkeuring heeft gekregen voor één van volgende premies van het agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO):

Opgelet: wie geen enkele van bovenstaande premies heeft ontvangen komt niet in aanmerking voor de gemeentelijke subside.

Er wordt slechts één subsidie toegekend per ondernemingsnummer, ongeacht het aantal ingeschreven vestigingseenheden. 

Eenzelfde aanvrager kan slechts één keer de maximale subsidie van 200 euro ontvangen. Wie reeds een subsidie heeft ontvangen die lager is dan het maximale bedrag kan nog een aanvullende aanvraag indienen.

vb. in de loop van 2020 heb ik reeds een aanvraag ingediend, en kreeg ik een subsidie toegekend van 150 euro. Ik kan een nieuwe aanvraag indienen voor de resterende 50 euro.

Welke kosten komen in aanmerking?

De subsidie dient ter compensatie van de maatregelen die ondernemers nemen ter bescherming van hun klanten, bezoekers en medewerkers in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, en waar aantoonbare kosten voor gemaakt worden. Het kan daarbij onder meer gaan om aankoop en installatie van plexischermen, signalisatie (vloerstickers, infoborden), beschermingsmiddelen (mondmaskers, face-shields, alcoholgel, dispensers, handschoenen...). Eigen werkuren komen niet in aanmerking.

De facturen hebben betrekking op de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 of tot 2 maand na de datum waarop de handelszaak voor het eerst in 2021, conform de opgelegde maatregelen, weer mocht openen.

Wat zijn de bijkomende voorwaarden?

  • De preventiemaatregelen hebben tot doel de klanten, bezoekers en medewerkers te beschermen;
  • De preventiemaatregelen waarvoor een subsidie wordt gevraagd, worden gebruikt voor de Wevelgemse vestigingseenheid die op het aanvraagformulier wordt vermeld.
  • De aangekochte producten worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de klanten, bezoekers en medewerkers. Facturen met betrekking tot de aankoop van handelsgoederen die op hun beurt worden doorverkocht, komen niet in aanmerking.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Het aanvraagformulier (met bijhorende facturen) wordt ingediend uiterlijk op 31 maart 2021 of tot 2 maand na de datum waarop de handelszaak voor het eerst in 2021, conform de opgelegde maatregelen, weer mocht openen. 

Welke termijnen zijn van toepassing?

Sector Datum heropening Uiterste indieningsdatum
Essentiële handelszaken n.v.t. n.v.t.
Niet-essentiële handelszaken 01/12/2020 31/03/2021
Rijscholen 08/01/2021 31/03/2021
Kappers 13/02/2021 13/04/2021
Overige contactberoepen  01/03/2021 01/05/2021
Horeca 01/05/2021* 01/07/2021*

* onder voorbehoud

Aanvraagformulier

Bekijk het reglement

Overeenkomst VLAIO