subsidie jeugdlokalen

Erkende jeugd- en jongerenvereningen en jeugdhuizen kunnen een subsidie ontvangen voor het op- en inrichten van nieuwe gebouwen bestemd voor lokaal jeugdwerk, voor de vernieuwing/verbouwing/uitbreiding/en inrichting van bestaande gebouwen bestemd voor lokaal jeugdwerk, voor structurele renovatie- en onderhoudswerken aan bestaande gebouwen en voor bouwtechnische aanpassingen (in functie van brandveiligheid, inbraakpreventie,...) aan hun lokalen.