Stookolietoelage

De stookolietoelage is een bedrag dat je van het Sociaal Verwarmingsfonds terugkrijgt voor de aankoop van stookolie, petroleum of bulkpropaangas.

Om de energiecrisis het hoofd te bieden, heeft de overheid deze toelage tijdelijk verhoogd.

 

Voorwaarden

Inwoners van Wevelgem die hun woning verwarmen met:

  • huisbrandolie of stookolie
  • verwarmingspetroleum (type C)
  • bulkpropaangas
 

Wie kan een aanvraag doen?

  • Je hebt een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
  • Of je hebt een laag inkomen
  • Of je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling

Een aanvraag bij het Sociaal Huis moet binnen de 60 dagen na levering worden ingediend.

 

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en de prijs per liter.

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 2 000 liter brandstof.

Voor wie kleine hoeveelheden huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C) aan de pomp  aankoopt, is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 456.

Bekijk ook de stookoliecheque van 300 euro

 

Wat moet je meebrengen?

  • Factuur (leveringsdatum mag niet ouder dan 60 dagen zijn)
  • Identiteitskaart
  • Indien van toepassing: attest van de (collectieve) schuldenregeling

 

Extra informatie en aanvraag

www.verwarmingsfonds.be of bel gratis naar 0800 90 929.

Het Sociaal Huis - zitdag op dinsdagnamiddag van 14 tot 17.30 uur

contactpersoon Caroline Maes, tel. 056 43 56 00