Stookoliecheque

De stookoliecheque is een tijdelijke maatregel van de federale overheid in het kader van de energiecrisis.  Het is een eenmalige toelage voor mensen die hun woning verwarmen met stookolie of propaan in bulk.

 

Voorwaarden

  • Je verwarmt je huis of appartement met mazout/stookolie of propaan in bulk.
  • Je kocht tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 mazout of propaan bij een leverancier.
  • Er kan maar één toelage per gezin worden aangevraagd.
 

Wie kan een aanvraag doen?

Elk gezin dat gedomicilieerd is in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt 300 euro, eenmalig.

 

Hoe vraag je de stookoliecheque aan?

Voor de aanvraag moet een formulier ingevuld worden. Dit kan zowel online als op papier.
Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning.

Het papieren formulier kan je downloaden of aanvragen bij je leverancier. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar:
     FOD Economie

     Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro

     Koning Albert II-laan 16

     1000 Brussel

Meer informatie