Stemmen met volmacht

Foto van een man die zijn volmacht ondertekent

Als je zelf niet naar het stembureau kan gaan, kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem/haar een volmacht te geven. Let wel: elke kiezer kan maar 1 volmacht ontvangen.

Je kan volmacht geven om volgende redenen:

  • ziekte (voeg een medisch attest toe)
  • beroepsdoeleinden (voeg een attest van de werkgever toe of een attest van de gemeente als u een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent)
  • schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden van hun gezin (voeg een attest van de gemeente toe)
  • vrijheidsbeneming (voeg een attest van de instelling toe)
  • religieuze reden (voeg een attest van de religieuze overheid toe)
  • studenten (voeg een attest van de onderwijsinstelling toe)
  • toeristische reis naar het buitenland (attest burgemeester toe)

Voor een reis naar het buitenland moet je dit attest persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerzaken en dit kan ten laatste op zaterdag 25 mei 2019.  Breng zeker ook de nodige bewijsstukken mee (als je die al hebt).

 

Voor wie / voorwaarden

Je vult het volmachtformulier in.
Dit volmachtformulier kan je hieronder terugvinden of afhalen bij de dienst burgerzaken.  Vergeet niet dat het volmachtformulier door beiden moet getekend worden.  Ook de persoon aan wie je de volmacht geeft, moet het formulier ondertekenen.

De persoon aan wie je de volmacht geeft, brengt de stem uit in het stembureau waar je zelf had moeten stemmen.  Hij/zij brengt volgende zaken mee:

  • Eigen oproepingskaart
  • Eigen identiteitskaart
  • Volmacht + bewijs

Documenten

Volmachtformulier Belgische kiezers

Volmachtformulier kiezers uit een EU lidstaat

Kostprijs

Gratis