Stemmen bij de verkiezingen

Op 26 mei kiezen we de leden van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, de leden van het Vlaams Parlement en de leden van het Europees Parlement.

 

Wie kan gaan stemmen?

Voor de verkiezing van het Vlaams parlement
 • een Belg die:

  • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Vlaamse gemeente op 1 maart 2019
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019
Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • een Belg die:

  • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019
 • een Belg die in het buitenland verblijft die:
  • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de consulaire beroepspost op 1 maart 2019
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Meer info over stemrecht Belgen die in het buitenland verblijven

 
Voor de verkiezing van het Europees Parlement
 • een in België verblijvende Belg die:

  • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019
 • een in een lidstaat van de Europese Unie verblijvende Belg die:
  • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaat op 1 maart 2019
  • Gekozen heeft om zich in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019
 • een in een staat, dat geen lid is van de Europese Unie, verblijvende Belg die:
  • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaat op 1 maart 2019
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

Meer info over stemrecht van Belgen die in het buitenland verblijven

 • een onderdaan van een land van de Europese Unie die in België verblijft:

  • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
  • Niet ontzet uit het stemrecht op 26 mei 2019

Meer informatie over stemrecht van EU burgers