Stemmen als EU-onderdaan

16 januari 201927 mei 2019

Als je onderdaan bent van een EU lidstaat en je verblijft in België dan kan je op 26 mei je stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Voorwaarden

  • onderdaan zijn van een EU lidstaat
  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
  • minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019
  • niet ontzet zijn van het stemrecht op 26 mei 2019
  • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van je gemeente op 1 maart 2019

Je laten inschrijven op de kiezerslijst

ONLINE
  • vul het inschrijvingsformulier in 
  • onderteken digitaal of scan een manueel ondertekende versie in
  • mail het ingevulde en ondertekende formulier vóór 28 februari 2019 naar burgerzaken@wevelgem.be samen met een kopie van je identiteitskaart

Inschrijvingsformulier EU kiezer (.docx)

 
in het gemeenteloket
  • kom ten laatste op 28 februari 2019 persoonlijk langs in het gemeenteloket van Wevelgem tijdens de openingsuren
  • Leg je identiteitskaart voor en vul samen met een baliemedewerker het formulier in

Je wordt per post verwittigd of je al dan niet opgenomen bent op de kiezerslijst.

Je ontvangt in de weken voor de verkiezing een oproepingsbrief die vermeldt waar je je stem moet gaan uitbrengen.

Meer info:

europeanelections.belgium.be