Veilig sporten in tijden van corona

Coronaproof sporten

Huidige maatregelen, richtlijnen en afspraken met betrekking tot Covid-19 in de sport.

Voornaamste wijzigingen vanaf woensdag 14.10.2020

 

Indoor sporten

 • vanaf 12+ kan enkel nog gesport worden wanneer een afstand van 1,5m gegarandeerd kan worden (ook contactloos zwemmen), behalve binnen het huisgezin of sociale bubbel
 • kleedkamers en douches zijn niet langer beschikbaar, behalve in het zwembad
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten, tenzij noodzakelijk om medische redenen bij de begeleiding van kinderen of personen met een beperking

Outdoor sporten

 • sportactiviteiten met contact zijn mogelijk (bij trainingen en wedstrijden) voor zover dit noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport
 • kleedkamers en douches zijn niet langer beschikbaar, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten, tenzij noodzakelijk om medische redenen bij de begeleiding van kinderen of personen met een beperking
code oranje_sport

Niet alle sportactiviteiten zijn toegelaten. Bovenstaand schema geeft meer duiding.

 • Beperkingen gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar
 • Er wordt nadrukkelijk gevraagd om:
  • Met zo weinig mogelijk mensen samen te sporten
  • Om outdoor sporten zoveel mogelijk voorrang te geven op indoor sporten
  • Zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer te verplaatsen in gezelschap van mensen buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen een mondmasker draagt en maximaal afstand houdt
  • Gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon te maken
 • De specifiek uitgewerkte sportprotocollen en gedragscodes dienen steeds te worden nageleefd. (Sportkampen, infrastructuurbeheerders, sportevenementen en wedstrijden, vrijwilligers, sporters, ouders…). Meer info vind je hier.
 • Vanaf 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te bedekken in openbare gebouwen. Hieronder vallen ook de openbare delen van de sportaccommodaties zoals gangen, inkom, toiletten, tribunes etc. Sporten zelf kan zonder mondmasker.
 • In kader van contactonderzoek geldt een registratieplicht voor:
  • Deelnemers aan sportlessen/-trainingen (verantwoordelijkheid van de clubs)
  • Bezoekers aan zwembad
  • Professionals/medewerkers aan sportevenementen
  • Deelnemers aan sportevenementen (verantwoordelijkheid van de clubs)
  • Publiek bij sportevenementen/sportwedstrijden (verantwoordelijkheid van de clubs)
 • Cafetaria’s in sportaccommodaties vallen onder de specifieke bepalingen van de Horeca. Daar is ook een registratieplicht.

Richtlijnen voor:

Georganiseerde sport (sportclubs, scholen...)

 • Maximum 50 personen mogen deelnemen aan een training/les (verschillende sportbubbels mogen niet met elkaar in contact komen).
 • Aanwezigheid verplicht van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 • De veiligheidsprotocollen moeten gevolgd worden. Meer info
 • Algemene hygiënemaatregelen zijn van toepassing (handen wassen en desinfecteren sportmateriaal).
 • In kader van contactonderzoek moeten de persoonsgegevens gedurende 14 kalenderdagen bijgehouden worden van de deelnemers bij gemeenschappelijke sportlessen/trainingen (daarna verplicht te vernietigen).
 • Sportkampen mogen indoor doorgaan mits naleven van de geldende protocollen en voor een maximum van 20 personen inclusief begeleiders (bij 12+). Deze personen moeten steeds in dezelfde groep blijven. De begeleiders en deelnemers ouder dan 12 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke.

Niet- of anders georganiseerde sport 

 • Contact tijdens de sport mag enkel met mensen uit je sociale bubbel of huisgezin.
 • Samenscholingen (en dus ook sporten in niet-georganiseerd verband) worden beperkt tot een maximum van 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Zitten deze niet in je sociale bubbel, dan dien je steeds de afstand- en hygiënerichtlijnen te volgen en is contactsport niet toegelaten.