Speelpleinen

Iedereen is het erover eens. Spelen is een recht en buiten spelen is gezond!

In Wevelgem zijn er, als verstedelijkt gebied, reeds heel wat speelkansen. Toch zijn de mogelijkheden ‘nog’ ruimer dan het huidige aanbod en voor verbetering vatbaar.

Als toekomstvisie op zijn speelpleinenbeleid lanceert de gemeente Wevelgem daarom het speelweefsel.

Drie elementen zijn daarin belangrijk:

  • Formele speelplekken

  • Informele speelruimte

  • Kindvriendelijke verbindingen

Het speelweefsel vertrekt vanuit het potentieel en de uitdagingen van de huidige toestand:

De bestaande formele speelruimtes worden geëvalueerd en heraangelegd volgens deze nieuwe visie.

Bij het onderzoeken naar en ontwerpen van nieuwe speelruimte, staat het natuurlijke, duurzame en avontuurlijke karakter voorop.

Naast de formele speelterreinen, die Wevelgem op vandaag ruimschoots bezit, zijn er immers ook andere plekken die speelbetekenis hebben of kunnen hebben voor kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren gebruiken informele plekken om er te spelen, te bewegen, elkaar te ontmoeten, te babbelen, te stappen, te fietsen, rond te hangen, ervaringen op te doen...

Deze plaatsen en de verbindingen zijn minstens zo belangrijk als de traditionele speelterreinen.

Het gemeentebestuur wil zowel de formele als informele speelplekken in kaart brengen, bekijken welke kindgerichte plaatsen Wevelgem heeft en deze een speels (verbindend) karakter geven. Denk maar aan autoluwe straten, het integreren van bespeelbare kunst in een schoolomgeving, het aantrekkelijk maken van (nieuw) aangelegde voetpaden, …

Naast een algemene visie wordt in het speelpleinenplan de communicatie & participatie, alsook de geïntegreerde aanpak vanuit de gemeentelijke diensten verankerd.

Deze visie moet dus een aanzet zijn om buiten te komen, samen te spelen en op een speelse manier door Wevelgem te kunnen trekken…  door de natuur op zoek naar meer avontuur.

De ambitie van het speelweefsel in de praktijk brengen, vraagt tijd, ruimte en planmatig werken. Doelstellingen moeten richting geven aan deze visie:

Doelstelling 1: Afbouw van traditionele (buurt)speelterreinen op het moment dat deze einde levensduur zijn. Deze terreinen kunnen omgevormd worden tot formeel alternatieve of informele speelterreinen.
Doelstelling 2: Communiceren en inzichten aanreiken over het potentieel van informele speelterreinen zonder daarvoor voorziene toestellen maar met natuurlijke speelelementen. 
Doelstelling 3: Het creëren van een combinatie aan formeel traditionele, formeel alternatieve en informele speelterreinen op wandelafstand.
Doelstelling 4: Het creëren en bewust zijn van kindvriendelijke speelverbindingen tussen de verschillende speelterreinen.
Doelstelling 5: Het bevorderen van de communicatie en participatie van buurtbewoners, kinderen en andere gebruikers op basis de vastgestelde procedure.
Doelstelling 6: De jeugddienst krijgt een adviserende rol in het beheer van informele speelruimtes wat een garantie moet betekenen voor speelaanleidingen in deze ruimtes.
Doelstelling 7: Installeren van een intern multidisciplinair overleg als motor van het nieuwe speelruimtebeleid.
Doelstelling 8: Wevelgem streeft ernaar aan de niet-verplichte Europese Normen over de veiligheid van speelterreinen te voldoen.

We vinden het dus belangrijk dat kinderen overal kunnen spelen.

Dit kan onder andere door het inrichten van speelstraten. Meer informatie daarover vind je hier.

De verschillende formele speeltereinnen zijn via deze link terug te vinden.