Speelplein Haasje-Over Gullegem - zomer 2020

schema van de sportkampen in Gullegem

Speelplein Haasje-over is een inclusieve werking die openstaat voor alle kinderen uit Wevelgem en omstreken en dit ongeacht hun afkomst, geslacht of mogelijkheden. Kinderen met een extra zorgvraag krijgen de nodige aandacht en ondersteuning.

Zomer 2020

Het thema voor deze zomervakantie is de Olympische Spelen! Helaas gaan de echte Olympische spelen dit jaar niet door, dus organiseren we ze zelf maar tijdens Haasje-Over. Er vallen medailles te winnen op de sportdag, er zijn veel (sportieve) proevertjes en zelfs een trampoline- en
gevechtsportkamp. Net zoals vorig jaar zijn er veel gratis proevertjes , zo kan je kind zelf beslissen wat het wil doen. Voor daguitstappen en kampen moet je wel specifiek inschrijven en bijbetalen. Het aanbod per dag vind je in het overzicht hiernaast en in het Doewa-Checkta-magazine.

Inschrijven kan online

Locaties

De werking gaat door op 3 verschillende locaties. Door peuters en kleuters onder te brengen in de gebouwen van GBS Kweekstraat worden speelkansen optimaal benut. De accommodatie is er op kleuterformaat en biedt de nodige veiligheid. Door deze opsplitsing kunnen de lagere schoolkinderen zich volledig uitleven in de Porseleinhallen en kunnen we beter inspelen op de noden van ieder kind. Kinderen met een verhoogde zorgvraag kunnen terecht in de kleinschalige afdeling Kasper die doorgaat in de gebouwen van GBS Hoogstraat.

Leeftijdsgroepen

Door de kinderen op te delen in leeftijds- (of niveaugroepen in afdeling Kasper) kunnen spelen op maat en op basis van hun interesses aangeboden worden. Daarnaast worden er dagelijks proevertjes voorgesteld, dit kan een sportactiviteit zijn, een workshop of een film. Bij het verzamelen beslissen de kinderen zelf of ze hier aan willen deelnemen. Na 16 uur kan er vrij gespeeld worden en de leiding stimuleert aan de hand van speelimpulsen.

Speelpleinwerking Gullegem en Moorsele

Verder is er net zoals de voorbije jaren de laatste 2 weken van augustus speelpleinwerking in Gullegem. In Moorsele is er dit jaar geen vakantiewerking meer.

Meer info over Haasje-Over