Sjoelbak

sjoelbak

Speluitleg

Het spel bevat dertig schijven die na elkaar weggeschoven worden. Het is de bedoeling de schijven in de vakken achter de poortjes te laten glijden. Dit kan rechtstreeks gebeuren ofwel na het raken van de zijkant of een andere reeds gespeelde schijf. Je mag éénmaal werpen met de dertig schijven (eerste worp).

Hierna vindt een “tweede worp” plaats met de schijven die niet binnen de poortjes zijn beland.

Tenslotte volgt de “derde worp” met de resterende schijven.

 

 

Een schijf is pas binnen wanneer de voorzijde van het genummerde poortje volledig is gepasseerd.  Een schijf die terug uit het vakje stuit of niet door het poortje naar binnen gaat, is ongeldig. Elke schijf mag per worp slechts éénmaal worden gespeeld. Een schijf die uit de sjoelbak vliegt mag niet opnieuw worden gebruikt.

De schijven in de vakjes mogen niet opgestapeld worden tijdens het spel. Je mag slechts tussen de worpen de schijven rangschikken.

Na de drie worpen worden de punten opgeteld. Een schijf vertegenwoordigt de waarde die boven de poortjes aangeduid is. De middelste vakken verdienen de hoogste score, de zijvakken hebben een lagere waarde. Ligt er in elk vak één schijf, dan worden de punten dubbel geteld. In dat geval krijgt je dus in plaats van 10 punten (2 + 3 + 4 + 1= 10), 20 punten en dit voor elke verworven serie. Alle overige schijven tellen gewoon de puntenwaarde van het betreffende vakje. Het maximum te behalen punten is dus 148.

Afmetingen

205 cm x 41 cm x 7 cm