Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan het ruimtelijk structuurplan. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt op 3 beleidsniveaus: gewest, provincie, gemeente.