Ruimte voor zachte weggebruikers

Bekijk het filmpje hieronder. Tip: vergeet je geluid niet aan te leggen.

De Deken Jonckheerestraat wordt omgetoverd tot een functionele verbinding voor zachte weggebruikers. Het pad heeft een afzonderlijke strook voor voetgangers en fietsers en takt van west naar oost aan op het Cultuurpad. Naast de doorgaande as zorgt een netwerk van toegankelijke paden voor voetgangers en fietsers voor een rechtstreekse verbinding met het centrum en alle huidige en toekomstige functies zoals scholen, het Sociaal Huis, de jeugdsite, parkeergelegenheden …

Parallel aan het wandel- en fietslint moet een systeem van wadi’s (laagtes in het gras) het regenwater in de bodem laten infiltreren. Het water dat op de daken valt zal zo niet langer naar de riolering gaan, maar infiltreren in de groene parkomgeving.


De grond die uitgegraven wordt om de wadi’s aan te leggen, wordt integraal hergebruikt voor de aanleg van taluds. Deze zachte helling of talud worden gekoppeld aan een zitbank en zorgt zo voor een natuurlijke scheiding tussen het publieke domein en de speelplaats. Zo ontstaat een duidelijke maar zachte grens zodat de speelplaats op verschillende tijdstippen door verschillende doelgroepen gebruikt kan worden.