Werken Koningin Fabiolastraat - Gullegem

Gepubliceerd op Vrijdag 18 oktober 2019
15 november 201931 oktober 2020

UPDATE: 28 september 2020

 

Stilaan gaat de laatste fase van deze werken in. Wat staat nog te gebeuren en welke timing gaat hiermee gepaard?

 • Fluvius en de watergroep zijn na het zomerverlof gestart met de overkoppelingen van de individuele aansluitingen. De afwerking wordt verwacht tegen 2 oktober.

 • Eind september wordt gestart met de heraanleg van de fietspaden in de K. Fabiolastraat (nl. in het gedeelte tussen de Ijzerpoort en de brug). Tijdens deze werken zal doorgaand verkeer mogelijk blijven.

 • Vanaf 12 oktober staat het affrezen en asfalteren van een gedeelte van de K. Fabiolastraat ingepland (nl. vanaf de H. Verriestlaan tot aan de brug). Voor deze werken wordt de weg volledig afgesloten en het verkeer als volgt omgeleid:
      --> Het gemotoriseerd verkeer zal via de Rijksweg en Hondschotestraat omgeleid worden.
     --> 
  Voor fietsers wordt een omleiding voorzien via de H. Verriestlaan,  A. Rodenbachlaan, Peter Benoit- en Kleine Ieperstraat.
     --> 
  De werkzone is voor voetgangers wel steeds toegankelijk.  Ook met de fiets aan de hand zal dit mogelijk blijven.
    -->   De bewoners uit de zone Bergelen dienen deze te bereiken via de tijdelijk aangelegde weg en uit te       rijden via de Aardappelhoek.

  We voorzien hiervoor 14 dagen en doen het nodige om de weg zo snel als mogelijk terug open te stellen. De aannemer zal de plaatselijke bewoners maximaal toegang geven tot aan hun woning. Doorgaand verkeer zal echter niet toegelaten zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE: 28 mei 2020

 • Rotonde Koningin Fabiolastraat
  Op woensdag 27 mei werd de onderlaag van het wegdek geplaatst. Het kruispunt zal pas opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer nadat de overrijdbare strook in beton op het rondpunt werd geplaatst. Wij verwachten de openstelling op 5 juni.
 • K. Fabiolastraat van huisnr. 62 tot 186
  Hier zijn de nutsmaatschappijen bezig met de laatste leidingen te plaatsen. Onder normale omstandigheden zullen deze tegen 5 juni geplaatst zijn en is de grootste hinder voorbij.
  Nadien moeten alle woningen nog op de nieuwe leidingen overgekoppeld worden. Hierdoor kunnen wij nog geen toplaag plaatsen en blijft het kruispunt en K. Fabiolastraat nog een werfzone met plaatselijke hinder. Wij verwachten dat alle overkoppelingen  zullen uitgevoerd zijn tegen eind september.
  Daarna zal in het gedeelte vanaf de H. Verriestlaan tot aan de K. Fabiolastraat 232 een aannemer in opdracht van de gemeente het wegdek affrezen en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Tijdens het affrezen en de aanleg zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Wij doen er alles aan om de weg snel weer open te stellen. Momenteel zijn data hierover nog  concreet in te plannen.
  De voetpaden in deze zone worden niet vernieuwd en zullen door de nutsmaatschappijen plaatselijk hersteld worden.
 • Verkaveling De Wegwijzer
  De wegeniswerken zijn volledig uitgevoerd, met uitzondering van de toplaag. Onder normale omstandigheden zal de aanleg van de nutsleidingen op 2 juni starten en vier weken duren.
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen in Bergelen – tractorsluis
  Er werd beslist om de tractorsluis nog tot eind september 2020 op proef te behouden. Ondertussen worden de verkeersstromen in Gullegem gedurende deze genormaliseerde periode verder gemonitord om in september grondig te kunnen evalueren. Hierna volgt een definitieve beslissing.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midden november starten in Gullegem grote werken aan het kruispunt van de Koningin Fabiolastraat, Bergelen en Kleine Ieperstraat. Er komt een rotonde om de verkeerssituatie veiliger te maken. De bewoners van de 54 huizen die daar momenteel gebouwd worden, zullen hun wijk zo makkelijker kunnen bereiken.

Aanleg rotonde

 • Vooraleer de grote werken starten, komen de nutsmaatschappijen (De Watergroep, Fluvius, Telenet, ...) langs om hun leidingen aan te passen. Er is weinig tot geen hinder, het verkeer kan door.
 • Om de verkeerssituatie veiliger te maken, leggen we op het kruispunt een rotonde aan. 
 • Tegelijkertijd worden ook de rioleringen daar vernieuwd.
 •  Bovendien verdwijnt de bakstenen elektriciteitscabine die het eind van de Kleine Ieperstraat in twee splitst. Dit bouwwerk verhindert het zicht bij het uitrijden van de straat.

Verkeershinder

» 7 maanden lang geen doorgaand verkeer

Vanaf 18 november starten de werken met de grootste hinder voor omwonenden en het doorgaand verkeer.

 • Na enkele weken wordt de werfzone dan helemaal afgesloten; wagens en ander gemotoriseerd verkeer kunnen vanaf dat moment niet meer van Wevelgem van en naar Gullegem rijden via de Koningin Fabiolastraat
 • Er is een omleiding voorzien via de Rijksweg, Hondschotestraat en Schuttershoflaan
 • Plaatselijk verkeer is wel nog mogelijk
 • Ook fietsers en voetgangers kunnen veilig door de werf stappen (fietsers met de fiets aan de hand)
 • Mocht het nodig zijn, kunnen we de wachttijd aan de verkeerslichten aan de Rijksweg aanpassen
omleidingsplan werken kon.Fabiolatraat
» Geen sluipverkeer via fietsroute Heerweg - Bergelen 

Om te vermijden dat automobilisten toch via de Heerweg en Bergelen richting Gullegem zouden rijden, wordt de Heerweg net voor de brug over de A19 geknipt. Dit gebeurt door middel van een tractorsluis: een hoge betonnen hindernis op de rijbaan. Tractoren kunnen hier dankzij hun hoge banden zonder problemen overrijden, automobilisten proberen dit beter niet want ze riskeren grote schade aan hun wagen.

 • Fietsers kunnen zonder problemen door de tractorsluis rijden
 • Omleiding | automobilisten die toch Bergelen, de Aardappelhoek, Hemelhofweg en Ijzerpoort willen bereiken, moeten via de Rijksweg rijden en de tijdelijke weg tot aan Bergelen nemen. Bergelen uitrijden kan enkel via de Ijzerpoort richting Koningin Fabiolastraat.