Subsidies relanceplan

Door de volgehouden inspanningen en de vaccinatiecampagne, kondigt zich een fase van versoepelingen aan inzak coronamaatregelen. De vrijetijdsverenigingen en -sector krijgen daarmee de kans om een deel van hun werking te hernemen.  Het gemeentebestuur wil de verenigingen en organisatoren ondersteunen in deze relance en heropstart van hun werking en voorziet daarom subsidies.

Er worden drie vorming van ondersteuning en tegemoetkoming voorzien:

  • Een éénmalige heropstartsubsidie van 125 euro voor de erkende vrijetijdsverenigingen (sport, jeugd, socio-cultureel werk, amateurkunsten, ouderen, lokale mondiale werking) voor een eerste bijeenkomst van de vereniging met bestuur en vrijwilligers.
  • Een relancesubsidie tot 3 000 of 6 000 euro voor nieuwe publieksactiviteiten, of die de reguliere werking overstijgen, van erkende vrijetijdsverenigingen (sport, jeugd, socio-cultureel werk, amateurkunsten, ouderen, lokale mondiale werking) of uitgaand van buurt- en burgerinitiatieven.
  • Creditnotasubsidie | Tot 50% korting op het ontlenen van feest- en signalisatiemateriaal en/of gebruik van socio-culturele infrastructuur, voor bestaande publieksactiviteiten van erkende vrijetijdsverenigingen (sport, jeugd, socio-cultureel werk, amateurkunsten, ouderen, lokale mondiale werking) die sterk aangepast dienen te worden in functie van geldende veiligheidsmaatregelen en protocollen in verband met het coronavirus, voor initiatieven die plaatsvinden in de periode van 8 mei tot en met 31 december 2021.

Je kan het reglement hier nalezen.

Daarnaast lanceren we in mei een digitale bevraging, zodat we een beter zicht krijgen op de specifieke relancebehoeften van de werkvelden (sport, jeugd, socio-cultureel werk, amateurkunsten, ouderen, lokale mondiale werking, evenementen). Op basis van de input werken we bijkomende subsidiemaatregelen uit.

Je kan je subsidie aanvragen door op de juiste knop hieronder te klikken.

Heropstartsubsidie          Relancesubsidie          Creditnotasubsidie