Wevelgem ondertekent Regionale Onthardingsstrategie

Gepubliceerd op Vrijdag 08 oktober 2021
ontharding

Wevelgem ondertekent Regionale Onthardingsstrategie

De gemeente Wevelgem ondertekent de ‘Regionale Onthardingsstrategie’. Dat is beslist op de gemeenteraad van vrijdag 8 oktober. Daarmee engageert Wevelgem zich om samen met de twaalf andere gemeenten van de intercommunale Leiedal nog sterker in te zetten op ontharding.

Ontharden
Zuid-West-Vlaanderen is de op één na hardste regio van Vlaanderen. De verhardingsgraad ligt met 20,4 procent zelfs bijna 7 procentpunt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De gemeente en de volledige regio willen daarom enerzijds zo weinig mogelijk bijkomende open ruimte aansnijden. Anderzijds zal ook intensief gezocht worden waar er kan onthard worden.

Vlaanderen mikt met het klimaatpact op een ontharding van 1 m² per inwoner tegen 2030. De regio wil sneller gaan en mikt op een ontharding van 30 ha tegen 2025. Doel is om tegen 2040 onder het Vlaamse gemiddelde te duiken. Dat betekent dat er 18 m² per inwoner ofwel 550 ha moet onthard worden.

Plan van aanpak
De regio zal daarvoor kijken naar zes typegebieden: wegen, stads- en dorpskernen, woonwijken, bedrijven en kmo-zones, publieke ruimtes en de open ruimte. In alle gebieden is er winst te boeken. Van het versmallen van wegen tot het ontharden van tuinen en speelplaatsen, van het openleggen van ingekokerde waterlopen tot het stimuleren van groendaken en geveltuinen. De Regionale Onthardingsstrategie beschrijft ook een concreet actieplan. Dat omvat onder meer sensibiliseringsacties, het opzetten van pilootprojecten en proeftuinen, en handhaving.

Wapenen tegen extreme omstandigheden
De voorbije jaren kreeg de regio en bij uitbreiding heel de wereld vaak te maken met droogte enerzijds en overstromingen anderzijds. Met deze onthardingsstrategie wapent de regio zich tegen die extreme omstandigheden. De maatregelen moeten zorgen voor een maximale waterinfiltratie en buffering, en bijkomend voor extra verkoeling, meer biodiversiteit, betere luchtkwaliteit en een versterkte leefomgeving.

Reeds in gang gezet
Wevelgem heeft deze kaart al enige tijd geleden getrokken en heel wat initiatieven genomen. In het campusproject van de Deken Jonckheerestraat en de centrumvernieuwing van Gullegem is heel wat ontharding opgenomen. Binnen enkele weken starten ook de werken in de Bankbeekstraat in Gullegem waar een groot deel van de rijbaan wordt ingenomen door een groenzone, wadi’s en ontharde parkeerplaatsen.

Proces
Eind 2019 begon intercommunale Leiedal met de opmaak van de Regionale Onthardingsstrategie. Die werd kort voor de zomer goedgekeurd en kan dus voorgelegd worden aan de lokale besturen. Het document is niet bindend, maar vooral verbindend zodat de hele regio kan samenwerken aan de doelstellingen.

Een duurzame gemeente, Wevelgem zorgt ervoor!