Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Deze provinciale uitvoeringsplannen zijn van toepassing voor Wevelgem:

 

Volgende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak:

 • Regionaal bedrijventerrein Menen Wervik:

  De Provincie West-Vlaanderen heeft het proces opgestart om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor een nieuw bedrijventerrein voor de regio Menen-Wervik.

  In haar zitting van donderdag 28 juni 2018 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen beslist om Menen-West aan te duiden als locatie voor het nieuwe regionale bedrijventerrein ‘Menen-Wervik’.

  Uit de resultaten van het plan-MER is gebleken dat deze locatie het minst negatieve impact heeft op de landbouw, de waterproblematiek op de site beter te beheersen is en daar een aaneengesloten bedrijventerrein ontwikkeld kan worden. In Menen-West is de ontsluiting momenteel moeilijk, maar dit wordt op korte termijn opgelost door aanpassingen aan de N58 en het kruispunt N58/N8.

  Een regionaal bedrijventerrein op de locaties Menen-Oost, Menen-Noord, Groenestraat en Menen-Grensland is niet haalbaar omdat de ontsluiting op deze locaties moeilijk of onmogelijk is, de waterproblematiek moeilijk te beheersen is, er meerdere buffers nodig zijn bij de verspreide woonzones en de natuurwaarden die er zijn niet beschermd kunnen worden.

  Op basis van deze argumenten heeft de deputatie beslist om de locatie van Menen-West te selecteren als de meest geschikte locatie om een regionaal bedrijventerrein te realiseren. Dit betekent ook dat de overige 4 locaties niet langer in aanmerking komen om een regionaal bedrijventerrein te huisvesten.

  Alle informatie kan u terugvinden op de website van de provincie West-Vlaanderen.