Project en timing

Bekijk het filmpje hieronder. Tip: vergeet je geluid niet aan te leggen.

Het masterplan voor het centrum van Wevelgem, dat in juni 2018 aan het brede publiek werd voorgelegd, stelde voor om de Deken Jonckheerestraat te knippen voor gemotoriseerd verkeer en er een aantrekkelijke groene campusomgeving te creëren voor de omliggende scholen, jeugdbewegingen, het woonzorgcentrum en andere (publieke) functies.

Het gemeentebestuur van Wevelgem diende het project Campus Wevelgem in op 15 mei 2019 voor de projectoproep ‘proeftuinen ontharding’ van de Vlaamse overheid. Het werd geselecteerd voor een subsidie van 250.000 euro met de strikte voorwaarde om de ontharding binnen de drie jaar te realiseren.

Dit was de start van een traject met heel wat participatie, workshops en overleggen met alle betrokken actoren. Door de coronacrisis werd de deadline met een half jaar verlengd en zullen de werken aan het onthardingsproject ten laatste midden 2023 opgestart zijn. Ondanks de ontharding van de Deken Jonckheerestraat zal het aantal parkeerplaatsen behouden blijven. De parkeerplaatsen die verdwijnen, worden immers elders in de omgeving gecompenseerd. Door het knippen van de straat zullen er in de omliggende straten enkele flankerende maatregelen nodig zijn. Ook die worden in het project opgenomen.