Professioneel vergunde bewaking tijdens fuiven

Gemeentelijke zalen

Voor fuiven in gemeentelijke zalen moet een professioneel vergunde bewakingsonderneming ingehuurd worden die onder meer toezicht houdt aan de ingang van de fuifzaal.

  • Voor fuiven categorie A (<500 pers.) minstens 2 professioneel vergunde bewakers.
  • Voor fuiven categorie B (>500 pers.) minstens 4 professioneel vergunde bewakers.

Het college van burgemeester en schepenen is steeds bevoegd het gebruik van extra verantwoordelijken of extra professioneel vergunde bewakers te eisen indien dit nodig blijkt.

Private zalen en jeugdhuizen

Het is niet verplicht professioneel vergunde bewaking in te zetten bij fuiven in private zalen of in jeugdhuizen tenzij dit een verplichting is van de zaaleigenaar of indien dit werd opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Erkende professionele bewakingsondernemingen

Een lijst van alle erkende professionele bewakingsondernemingen kan je via onderstaande link terugvinden.

lijst erkende bewakingsondernemingen

 

Subsidie professioneel vergunde bewaking

De fuiforganisator kan een subsidie van het Gemeentebestuur Wevelgem krijgen indien er gewerkt wordt met een vergunde bewakingsonderneming.

meer info