Wettigen handtekening

Sommige instanties vragen een wettiging van je handtekening op een bepaald document.  De wettiging bevestigt dat de handtekening behoort aan een bepaald persoon. 

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Het betreffende document.  Een handtekening op een blanco document kan niet gewettigd worden.