Voorlopig rijbewijs geldig voor 36 maanden (met begeleider)

Maak een afspraak

Dit soort voorlopig rijbewijs is er enkel voor de categorie B.

  • Het is maximum 36 maanden geldig.
  • Praktisch examen is enkel mogelijk wanneer de leerling-bestuurder 18 jaar is en reeds 3 maanden of 9 maanden in het bezit is van zijn voorlopig rijbewijs.
  • Het praktisch examen moet afgelegd worden in het examencentrum van de woonplaats of waar de zetel van de rijschool gevestigd is. De leerling-bestuurder maakt zelf een afspraak met het examencentrum.
Voorwaarden
  • Aanvrager moet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Leerling-bestuurder moet begeleid worden door minimum 1 begeleider (die reeds 8 jaar in het bezit is van een Belgisch rijbewijs en gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen is van het recht tot sturen). 
Kosten
  • 24 euro
Wat moet je meenemen?
  • Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum verkregen na het slagen voor het theoretisch examen.  Alle begeleiders moeten het formulier ook afgetekend hebben.
  • Begeleidersattest voor alle begeleiders opgenomen op het aanvraagformulier
  • Identiteitskaart