Voorlopig rijbewijs geldig voor 18 maanden (zonder begeleider)

  • Dit soort voorlopig rijbewijs is er enkel voor de categorie B.
  • Het is maximum 18 maanden geldig.
  • Leerling-bestuurder heeft 20 uren praktisch onderricht gevolgd bij een rijschool.
  • Het praktisch examen moet afgelegd worden in het examencentrum van je woonplaats of waar de zetel van de rijschool gevestigd is.
Voorwaarden

Aanvrager moet bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Kosten
  • 24 euro
Wat moet je meenemen?
  • Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum (verkregen na het slagen voor het theoretisch examen).
  • identiteitskaart.
  • bekwaamheidsattest van de rijschool dat bewijst dat er 20 uren praktijkonderricht werden gevolgd.