Vermindering van de onroerende voorheffing

Huurders en eigenaars met gezinsleden met een handicap (vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar) of met ten minste 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen hebben recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

Als eigenaar van de woning

  • Vanaf twee kinderen ten laste heeft men recht op een vermindering
  • Voor personen met een handicap wordt dezelfde regel toegepast als voor kinderen. Een persoon met een handicap telt voor 2 kinderen, ongeacht zijn of haar leeftijd. De persoon met een handicap moet geen familielid zijn, maar wel deel uitmaken van het gezin.

Als huurder van een woning

Huurders met minstens twee kinderen waarvoor men kinderbijslag ontvangt, hebben ook recht op deze vermindering, ook al betaalt de eigenaar de onroerende voorheffing. Bij huurders wordt deze vermindering niet automatisch toegekend, maar moet worden aangevraagd.

Wat moet je meenemen?
  • Attest van invaliditeit
  • Laatst ontvangen aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
Extra informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Burgerzaken

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente.