Vermindering van de inkomensbelasting (personenbelasting)

De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meerdere toeslagen op de belastingvrije som.

Voorwaarden

De vermindering wordt verleend aan een persoon van wie:

  • de gezondheidstoestand een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten veroorzaakt
  • is vastgesteld dat hij lichamelijk/geestelijk gehandicapt is of een permanente werkonbekwaamheid heeft van  minstens 66 %
  • het vermogen om een inkomen te verwerven, na de primaire periode (1 jaar) van werkonbekwaamheid (voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekering), verminderd is tot hoogstens een derde
  • de handicap waarmee rekening wordt gehouden is deze die, ongeacht de leeftijd van de persoon, werd vastgesteld vóór enerzijds de leeftijd van 65 jaar en anderzijds op 1 januari van het aanslagjaar
Wat moet je meenemen?

Attest van invaliditeit

Extra informatie

De belastingplichtige die een persoon met een handicap ten laste heeft en/of die zelf een handicap heeft, moet op de daartoe bestemde plaats in zijn belastingaangifte vermelden welke personen van zijn gezin een handicap hebben. Het officieel attest van invaliditeit van 66 % moet bijgevoegd worden.

Het kind met een handicap wordt dubbel geteld bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken of bij FOD Financiën.