Verlies of diefstal van rijbewijs

Maak een afspraak

Bij beschadiging, een niet-gelijkende foto, verlies of diefstal van een rijbewijs moet je een nieuw rijbewijs aanvragen.

Kosten
  • 24 euro
Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • Bij verlies of diefstal: een attest van aangifte bij politie
  • Bij beschadiging of een niet-gelijkende foto: het rijbewijs 
  • 1 recente pasfoto in zwart-wit of kleur met effen achtergrond