Verlaagd BTW-Tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen.

Voor wie

Voor natuurlijke personen-bouwheer en bouwpromotoren.

 

Voorwaarden
  • Voor afbraak en herbouw van woningen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
  • De woning moet gedurende 5 jaar de enige en eigen woning zijn van bouwheer of koper.

Uitgezonderd bij erfenis en snelle verkoop van de huidige woning.

  • De bewoonbare oppervlakte mag maximum 200 m² zijn.
  • De woning moet hoofdzakelijk als persoonlijk gebruik aangewend worden of mag verhuurd worden aan sociaal verhuurkantoor  voor minstens 15 jaar.
  • Domicilie zonder uitstel plaatsen éénmaal de woning af is.

Hoe aanvragen?

Indienen  van een verzoekschrift tot teruggave.

Extra informatie

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2. bus 92, 8200 Brugge

050 24 81 50  - West-Vlaanderen@onroerenderfgoed.be
 

Let op: In bepaalde gevallen heb je recht op een belastingvoordeel.

Hiervoor neem je best contact op met de Federale overheid Financiën.

 

Vraag je een erfgoedpremie aan, dan kan je voor dezelfde werken geen vermindering van de personenbelasting of verlaging van het verkooprecht of de schenkbelasting aanvragen.