Vergunning voor exploitatie dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder

Een vergunning voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder dient aangevraagd te worden in de gemeente waar de exploitatiezetel van de dienst gelegen is. De kandidaat-exploitant voegt bij zijn aanvraag de gewenste tarieven.

Ingeval van stopzetting van de dienst brengt de exploitant onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning en de bijhorende herkenningstekens en kaarten in bij de gemeente.

De gemeente Wevelgem heeft geen bijkomende reglementering inzake de exploitatie van diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder. Wel wordt de bij decreet vastgelegde belasting van 250 euro/vergunde wagen/jaar geïnd. Dit bedrag moet worden geïndexeerd.

De vergunning voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is van bepaalde duur. Hernieuwing van vergunning moet op dezelfde manier gebeuren als de aanvraag van een nieuwe exploitatie. Dien dus zeker tijdig een nieuw aanvraag in.